Препарати

ЕЪРУАН СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  08.05.2024

  • Missing thumbnail

   Описание на препарата:

   Еъруан СК е течна формулация на добре познатия и широко използван като контактен фунгицид елемент Мед (Cu). Комбинацията на двете форми на медта – оксихлорид и хидроокис, гарантира бърз ефект и дълго последействие. Благодарение на съвременната си формулация Еъруан СК покрива много по-добре листната повърхност спрямо прахообразните и гранулирани продукти, а оптималния размер на частиците има най-високата ефективност спрямо гъбните и бактериалните болести. Еъруан СК е контактен неорганичен фунгицид и бактерицид с предпазно действие срещу мана, черно гниене, струпясване, бактериални болести, нектриален рак, къдравост, сачмянка и др при домати, краставици, тиквички, лозя, семкови и костилкови овощни видове и др.

   Препоръки при употреба:
   Да не се смесва с растителнозащитни масла, продукти с алкална реакция на разтвора или съдържащи тирам.

   • течна формулация
   • ниска доза на Cu / ха при по-висока ефективност
   • лесно дозиране
   • без риск от фитотоксичност
   • устойчив на отмиване

   Доза на приложение: 200-400 мл/дка (е зависимост от културата)

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЕЪРУАН СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фитофторно гниене

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза от ВВСН 73 (някои плодове са слабо пожълтели: начало на физиологич-ното окапване на плодовете)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 – 150 л/дка
   Третира се при отсъствие на плодове
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Антракноза

   Бактериоза

   Листни петна

   Мана

   Ръжда

   Церкоспороза

   Доза

   270 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Цветя, украсни видове, декоративни дървета и храсти
   Внася се независимо от фазата на развитие

   Брой мин/макс приложения – 4
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 60 – 150 л/дка
   Третира се при отсъствие на плодове
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бактериални болести

   Картофена мана

   Доза

   250 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Картофена мана

   Бактериални болести

   Доза

   250 мл/дка

   Карантинен срок

   10 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 15-89 (5- ти същински лист на главното стъбло – пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 5
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс:

   60-80 л/дка за полско производство.
   50-120 л/дка за оранжерии.

   Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

   Домати за преработка
   Срещу Картофена мана (Phytophthora infestans), Бактериални болести (Xanthomonas sp., Pseudomonas sp.) – внася се във фаза ВВСН 15-89 (5-ти същински лист на главното стъбло – пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 5
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка
   Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Бактериални болести

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 03-55 (край на набъбване на листните пъпки: люспите на листните пъпки са светло оцветени и в някои части гъсто покрити с власинки – видими цветни пъпки (все още затворени))

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

   Срещу Бактериални болести Pseudomonas syringae pv. Syringae – ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени – видими цветни пъпки (все още затворени)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
   Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сачмянка

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило, листата са наситено зелени-при някои пъпки светлозелените людпи са леко отворени).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Mycosphaerella maculiformis

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00-99

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 150-180 л/дка
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бактериални болести

   Бактериоза

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   20 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 90-63

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   250 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се от ВВСН 13 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен).

   Брой мин/макс приложения – 5
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс:

   Полско производство – 60-80 л/дка
   Оранжерийно производство – 50-120 л/дка

   Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Бактериални болести

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 03-55 (край на набъбване на листните пъпки: люспите на листните пъпки са светло оцветени и в някои части гъсто покрити с власинки – видими цветни пъпки (все още затворени))

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

   Срещу Бактериални болести Pseudomonas syringae pv. Syringae – ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени – видими цветни пъпки (все още затворени)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
   Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бактериални болести

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00-99

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 150-180 л/дка
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фитофторно гниене

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза от ВВСН 73 (някои плодове са слабо пожълтели: начало на физиологич-ното окапване на плодовете)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 – 150 л/дка
   Третира се при отсъствие на плодове
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Черно гниене

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Мана

   Черно гниене

   Доза

   250 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 13-60 (третите листа са отворени – първите реси се освобождават от пъпката)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията –7
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

   Внася се във фаза BBCH 60-83 (първите реси се освобождават от пъпката-зърната формират цвят

   Брой мин/макс приложения – 5
   Интервал между приложенията –7
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
   Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   270 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 14-47 (4-ти лист – стадии „болт“: при 10 % от растенията листата са омекнали и прегънати).

   Брой мин/макс приложения – 4
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка
   Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фитофторно гниене

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза от ВВСН 73 (някои плодове са слабо пожълтели: начало на физиологич-ното окапване на плодовете)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 – 150 л/дка
   Третира се при отсъствие на плодове
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   250 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза от ВВСН 13 (разтворен трети същински лист).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 150-180 л/дка
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Антракноза

   Бактериални болести

   Пауново око

   Доза

   210 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 89-69 (консумативна зрялост: плодовете имат типичният за сорта цвят, подходящи за извличане на масло – край на цъфтежа, неоплодените цветове са окапали, начало на плодообразу-ване).

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
   Третира се при отсъствие на плодове
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бактериални болести

   Бактериоза

   Доза

   350 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00-99

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 150-180 л/дка
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фитофторно гниене

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза от ВВСН 73 (някои плодове са слабо пожълтели: начало на физиологич-ното окапване на плодовете)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 – 150 л/дка
   Третира се при отсъствие на плодове
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бактериални болести

   Къдравост

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило, листата са наситено зелени-при някои пъпки светлозелените людпи са леко отворени).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   250 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се от ВВСН 13 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен).

   Брой мин/макс приложения – 5
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка
   Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бактериални болести

   Струпясване

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 91-55 (растежът на леторастите е завършил; листата са наситено зелени – при някои пъпки светлозелените люспи са леко отворени)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   250 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се от ВВСН 13 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен).

   Брой мин/макс приложения – 5
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс:

   Полско производство – 60-80 л/дка
   Оранжерийно производство – 50-120 л/дка

   Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бактериални болести

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило, листата са наситено зелени-при някои пъпки светлозелените людпи са леко отворени).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   270 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 14-47 (4-ти лист – стадии „болт“: при 10 % от растенията листата са омекнали и прегънати).

   Брой мин/макс приложения – 4
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка
   Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Бактериални болести

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Бактериален рак

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 03-55 (край на набъбване на листните пъпки: люспите на листните пъпки са светло оцветени и в някои части гъсто покрити с власинки – видими цветни пъпки (все още затворени))

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
   Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

   Срещу Бактериални болести Pseudomonas syringae pv. Syringae – ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени – видими цветни пъпки (все още затворени)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
   Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

   Срещу Нектриален рак (Nectria galligena) – внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени – видими цветни пъпки (все още затворени)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
   Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести