Препарати

ЕФОРИЯ 045 ЗК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • При третиране на култури отглеждани на открито да се прилага след цъфтеж на културите. (Регламент (ЕС) № 485/2013 от 24 май 2013 г.)

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ЕФОРИЯ 045 ЗК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Памукова нощенка

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Цикади

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   цикади сем. Cixiidae (Hyalesthes obsoletus)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Източен плодов червей

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сливов плодов червей

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Черешова муха

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация