Препарати

ЕФИКА 960 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  29.06.2023

  • Missing thumbnail

   • Регистрации на ЕФИКА 960 ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    120 мл/дка

    Карантинен срок

    не се налага

    Допълнителна информация

    срещу едногодишни житни плевели, в това число и балур от семена и някои широколистни плевели.

    Момент за приложение: след сеитба (засаждане), преди поникване на културата, или преди разсаждане на културата.

    Количество работен разтвор: 30-60 л вода/дка.

    Максимален брой приложения на година: 1

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    не се налага

    Допълнителна информация

    срещу едногодишни житни плевели, в това число и балур от семена и някои широколистни плевели.

    Момент за приложение: след сеитба, преди поникване на културата.

    Количество работен разтвор: 30-60 л вода/дка.

    Максимален брой приложения на година: 1

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    не се налага

    Допълнителна информация

    срещу едногодишни житни плевели, в това число и балур от семена и някои широколистни плевели.

    Момент за приложение: след сеитба, преди поникване на културата.

    Количество работен разтвор: 30-60 л вода/дка.

    Максимален брой приложения на година: 1

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    не се налага

    Допълнителна информация

    срещу едногодишни житни плевели, в това число и балур от семена и някои широколистни плевели.

    Момент за приложение: след сеитба, преди поникване на културата.

    Количество работен разтвор: 30-60 л вода/дка.

    Максимален брой приложения на година: 1

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    не се налага

    Допълнителна информация

    срещу едногодишни житни плевели, в това число и балур от семена и някои широколистни плевели.

    Момент за приложение: след сеитба, преди поникване на културата.

    Количество работен разтвор: 30-60 л вода/дка.

    Максимален брой приложения на година: 1

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    120 мл/дка

    Карантинен срок

    не се налага

    Допълнителна информация

    срещу едногодишни житни плевели, в това число и балур от семена и някои широколистни плевели.

    Момент за приложение: след сеитба (засаждане), преди поникване на културата, или преди разсаждане на културата.

    Количество работен разтвор: 30-60 л вода/дка.

    Максимален брой приложения на година: 1

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    не се налага

    Допълнителна информация

    срещу едногодишни житни плевели, в това число и балур от семена и някои широколистни плевели.

    Момент за приложение: след сеитба, преди поникване на културата.

    Количество работен разтвор: 30-60 л вода/дка.

    Максимален брой приложения на година: 1

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    не се налага

    Допълнителна информация

    Сорго, като семената предварително са третирани с антидота CONCEP III.

    срещу едногодишни житни плевели, в това число и балур от семена и някои широколистни плевели.

    Момент за приложение: САМО след сеитба, преди поникване на културата.

    Количество работен разтвор: 30-60 л вода/дка.

    Максимален брой приложения на година: 1

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    не се налага

    Допълнителна информация

    срещу едногодишни житни плевели, в това число и балур от семена и някои широколистни плевели.

    Момент за приложение: след сеитба, преди поникване на културата.

    Количество работен разтвор: 30-60 л вода/дка.

    Максимален брой приложения на година: 1

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    не се налага

    Допълнителна информация

    срещу едногодишни житни плевели, в това число и балур от семена и някои широколистни плевели.

    Момент за приложение: след сеитба, преди поникване на културата.

    Количество работен разтвор: 30-60 л вода/дка.

    Максимален брой приложения на година: 1

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    не се налага

    Допълнителна информация

    срещу едногодишни житни плевели, в това число и балур от семена и някои широколистни плевели.

    Момент за приложение: след сеитба, преди поникване на културата.

    Количество работен разтвор: 30-60 л вода/дка.

    Максимален брой приложения на година: 1

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    не се налага

    Допълнителна информация

    срещу едногодишни житни плевели, в това число и балур от семена и някои широколистни плевели.

    Момент за приложение: след сеитба, преди поникване на културата.

    Количество работен разтвор: 30-60 л вода/дка.

    Максимален брой приложения на година: 1