Препарати

ЕФАЗАТ 36 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

29.04.2024

 • Missing thumbnail

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
  ЕФАЗАТ 36 СЛ е системен хербицид, ефикасен срещу по-голямата част едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели. Препаратът се поема от зелените части на плевелите и се транслоцира до всички растежни точки, като за няколко часа се пренася чрез сокодвижението до крайните точки на корените, включително подземните коренища и коренови издънки на многогодишните плевели.
  Препаратът действа върху ензимите, необходими за синтеза на аминокиселини. Вследствие на това действие ЕФАЗАТ напълно унищожава надземните и подземните части на плевелните растения.

  Фукнция на ПРЗ:
  ЕФАЗАТ 36 СЛ е листен системен тотален хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

  ПРИЛОЖЕНИЕ: срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: 400-1200 мл/дка лозя – внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.

  ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Ефазат 36 СЛ
  е одобрен в Р България срещу широк спектър от едногодишни и многогодишни плевели при лозя и овощни градини и свободни площи в дози от 400 до 1200 мл/дка.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ЕФАЗАТ 36 СЛ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  400 - 1000 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 25 л/дка