Препарати

ЕСТЮОЙЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  23.05.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   ЕСТЮОЙЛ е инсектицид-митицид , който действа при контакт.  Продуктът се разпространява по повърхността на насекомото, като му пречи да диша нормално и по този начин причинява смъртта му. Той също така отговаря за блокиране на развитието на яйца от насекоми и акари, като предотвратява обмена на газ. Освен това, когато това масло проникне във вътрешността на насекомото, това засяга различни физиологични процеси . Смесването на това третиране с други фитосанитарни продукти повишава неговата ефективност, като осигурява повече придържане и по-голяма устойчивост. ЕСТЮОЙЛ е упълномощен за ефективна борба с акарите и червеите , които могат да причинят големи здравословни проблеми на нашите растения.

   Активното  вещество на ЕСТЮОЙЛ е парафиновото масло , което е петролен дериват. Прилагането му ще става след разреждане във вода на препоръчителната доза от продукта според културата, върху която ще се прилага.

   ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА на ЕСТЮОЙЛ :

   • Продуктът не трябва да се смесва с продукти съдържащи сяра, полисулфиди, калциев полисулфит, каптан или фолпет.
   • Продуктът да се прилага най-малко 40 дни след третиране с продукти съдържащи сяра, калциев полисулфит, каптан и фолпет.
   • При смесването с други продукти трябва да се спазва най-дългият карантинен срок.
   • Не прилагайте продукта в топли и сухи дни.
   • Максимален брой приложения на година – 1.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЕСТЮОЙЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Доза

   375 - 1500 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди BBCH 60 (отворени първи цветове)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Черничева щитоносна въшка

   Доза

   375 - 1500 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди BBCH 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори).
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Доза

   375 - 1500 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди BBCH 60 (отворени първи цветове)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Черничева щитоносна въшка

   Доза

   375 - 1500 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди BBCH 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори).
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Черничева щитоносна въшка

   Доза

   375 - 1500 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди BBCH 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори).
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Черничева щитоносна въшка

   Доза

   375 - 1500 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди BBCH 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори).
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Доза

   375 - 1500 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди BBCH 60 (отворени първи цветове)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка