Препарати

ЕРУНЕ 40 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

05.01.2024

 • Missing thumbnail

  ЕРУНЕ 40 СК е фунгицид със системно действие.

 • Регистрации на ЕРУНЕ 40 СК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство
  Внася се във фаза ВВСН 60-89 (първо съцветие – пълна зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 2.
  Интервал между приложенията – 10-12 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 40-80 л/дка.

  Домати само за прясна консумация.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  250 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Лозя (винени и десертни сортове)
  Внася се във фаза ВВСН 62-81 (20% опадане на ресите – начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености).

  Брой мин/макс приложения – 1.
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Склеротинийно гниене

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 10-49 (котиледоните напълно развити; нарастващия връх или същинският лист е видим – формирана цялата листна маса).

  Брой мин/макс приложения – 2.
  Интервал между приложенията – 10-12 дни.
  Вода 50-100 л/дка (при употреба на полето) 50-80 л/дка (при употреба в оранжерии).
  Работният разтвор да не надвишава 80 л/дка, в случаите на приложение на продукта с ръчна пръскачка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство
  Внася се във фаза ВВСН 60-89 (първо съцветие – пълна зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 2.
  Интервал между приложенията – 10-12 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 40-80 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство
  Внася се във фаза ВВСН 60-89 (първо съцветие – пълна зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 2.
  Интервал между приложенията – 10-12 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 60-89 (първи отворени цветове – втора реколта: повечето плодове са оцветени).

  Брой мин/макс приложения – 2.
  Интервал между приложенията – 10-12 дни.
  Вода л/дка мин/макс 40-100 л/дка (при употреба на полето) 40-80 л/дка (при употреба в оранжерии).
  Работния разтвор да не надвишава 80 л/дка, в случаите на приложение на продукта с ръчна пръскачка.