Препарати

ЕРАДИКОТ МАКС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.09.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ЕРАДИКОТ МАКС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Белокрилки

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    6000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Всички ядливи и неядливи култури
    Внася се във всички фази на развитие

    Брой мин/макс приложения – 1-20
    Интервал между приложеията – 3
    Вода л/дка мин/макс – 20-300 л/дка
    Препоръчва се 20 мл продукт на литър вода