Препарати

ЕМИНЕНТ 125 МЕ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

08.05.2024

 • Missing thumbnail

  ЕМИНЕНТ е системен фунгицид на основата на тетраконазол, активно вещество с висока ефективност. Изключително широк спектър на действие, продуктът контролира всички икономически важни болести при пшеница и ечемик и е регистриран за употреба в множество култури.
  ЕМИНЕНТ позволява максимална защита с най-широка гъвкавост при използване както при превантивно, така и при лечебно третиране. Той може да се прилага в различните етапи на културата, самостоятелно или смесен с други продукти, в зависимост от приетата програма за третиране.

  ФОРМУЛАЦИЯ:

  Микроемулсиите са термодинамично стабилни системи на водна основа, съдържащи неразтворим във вода компонент. Това означава, че в рамките на даден набор от условия маслената фаза е стабилна и никога няма да се отдели. В допълнение, микроемулсиите са съставени от изключително малки частици (подобни на мицели), които могат да бъдат с размер до 0,01 микрона. Това прави разредения продукт прозрачен, тъй като разсейването на светлината е намалено. За сравнение, повечето груби емулсии могат да имат среден размер на частиците от порядъка на 1 до 5 микрона – до 500 пъти по- големи. ME формулациите обикновено се смесват лесно и изискват минимално разбъркване, за да поддържат разтвора хомогенен. Установено е също, че те са по-малко склонни към несъвместимост при резервоарни смеси. Тази формулация обикновено е лишена от проблеми с фитотоксичността, наблюдавани при някои ЕК формулации.

  • Бързо проникване и абсорбиране през кутикулата
  • Системно действие
  • Равномерно разпределение в растителните тъкани
  • Бързо преразпределение и равномерно покритие на третираната повърхност

  Тетраконазолът има най- добрия баланс сред триазолите между разтворимост във вода и липидна разтворимост. Фунгицидната активност е отлична, осигурявайки подобрена системна защита на културите.

  Тетраконазол инхибира метаболитния път на производство на ергостерол от гъбите. Това причинява в клетката неизправност на мембраните, водеща до смърт на гъбите. Тетраконазол се прилага превантивно или с лечебена цел. Разтворените частици са 500 пъти по-малки от тези на конкуренти формулации. Това води до по-добро покритие на третираната повърхност, като по този начин повишава ефикасността на продукта.

  СМЕСИМОСТ НА ЕМИНЕНТ

  Благодарение на микроемулсионната си формулация ЕМИНЕНТ е смесим с почти всички продукти за растителна защита. Оптималната степен на разтворимост във вода на тетраконазолът допълва способностите на продукта за смесване с други ПРЗ. ЕМИНЕНТ може да бъде използвам както самостоятелно, така и в резервоарни смеси с други фунгициди. При силно нападение от болести ЮПЛ препоръчва комбинирането на ЕМИНЕНТ със ЗОКСИС или МИКРОТИОЛ.

  ЕМИНЕНТ + МИКРОТИОЛ (ТЕТРАКОНАЗОЛ + СЯРА)

  Дългогодишното използване на триазоли при отглеждането на пшеница в Европа е довело до поява на резистентни щамове на болестта Септория. Добавянето на сяра към триазола осигурява не само сигурна борба със Септорията, а и ограничава възможността за поява и разпространение на резистентността. Съчетанието на тетраконазол и сяра дава контактно и системно действие, което го прави подходящо за приложение през цялата вегетация. Освен фунгицидното си действие, приложението на сяра рано напролет спомага и за по-доброто усвояване на азота от растенията. Когато сярата е приложена в края на вегетацията, се наблюдава повишение на съдържанието на протеин в зърното.

  ЕМИНЕНТ + ЗОКСИС (ТЕТРАКОНАЗОЛ + АЗОКСИСТРОБИН)

  Комбинацията от тетраконазол и азоксистробин осигурява инхибиращо действие на митохондриалното дишане при гъбички (ранно действие върху спори). Съдържанието на тетраконазол осигурява лечебен ефект, инхибирайки метаболитен път, водещ до производството на гъбични стероли, блокиращи след това реакцията на деметилиране на яностерола. Движи се чрез ксилема (акропетално движение) и има системно и трансламинарно движение, напълно защитавайки новите листа и прираст. Предимствата на комбинацията на азоксистробин и тетраконазол:

  • Бързо проникване в растителните тъкани
  • Висока систематичност и продължително действие
  • Отлична селективност към третираните култури
  • Борбата със заболяванията се извършва по два различни механизма, това гарантира сигурна защита и висока доходност
  • Осигурява контрол на широк спектър от болести, намалявайки риска от резистентност
  • Силно изразен ефект на зеления лист и забавено стареене на растителните клетки
  • Подобрено използване на хранителните вещества и водата

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ЕМИНЕНТ 125 МЕ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  20 - 30 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 31-49 (листната розетка достига 10 % от очаквания диаметър – формирана цялата листна маса).

  Брой мин/макс приложения –2-3.
  Интервал между приложенията – 7-14 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 61-89 (първи разтворен цвят на главното стъбло – пълна зрялост).

  Брой мин/макс приложения –2-3.
  Интервал между приложенията – 10-15 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  20-36 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Листна плесен

  Доза

  40-60 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Срещу Брашнеста мана (Leveillula taurica) — Внася се във фаза ВВСН 61-89 (първо съцветие: първи разцъфнал цвят – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2-3 Интервал между приложенията – 8-12
  Вода л/дка мин/макс – 100

  Минимална употреба

  Срещу Листна плесен (Mycovellosiella fulva) – Внася се във фаза ВВСН 61-89 (първо съцветие: първи разцъфнал цвят – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2-3 Интервал между приложенията – 8-12
  Вода л/дка мин/макс – 100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ръжда

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ръжда

  Доза

  75 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ръжда

  Доза

  60 - 75 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Декоративни растения (пеларгониум, гладиоли)
  Внася се през целия вегетационен сезон

  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка.

  Третираните рози да не се използват в хранителновкусовата промишленост.
  Да се извършат предварителни тестове с продукта на ограничен брой растения, поради различна чувствителност на различните сортове

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Септориоза

  Кафява ръжда

  Жълта Ръжда

  Черна стъблена ръжда

  Листен пригор

  Доза

  90-100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Церкоспороза

  Доза

  80 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Вреда

  Рамулариоза

  Брашнеста мана

  Ръжда

  Доза

  80 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се от ВВСН 39 – 59 (листата покриват 90 % от повърхността – първият прицветник е видим).

  Брой мин/макс приложения – 1.
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка.

  Да не се използват листа и върхове от захарно цвекло за храна на животни!

  Минимална употреба
  Захарно цвекло
  Срещу Рамулариоза (Ramularia beticola), брашнеста мана (Erysiphe betae), ръжда (Uromyces betae) – внася се във фаза От ВВСН 39 – 59 (листата покриват 90 % от повърхността – първият прицветник е видим)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 61-89 (първи разтворен цвят на главното стъбло – пълна зрялост).

  Брой мин/макс приложения –2-3.
  Интервал между приложенията – 10-15 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Струпясване

  Доза

  24 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 57-83 (фаза “розов бутон” – напреднало узряване).

  Брой мин/макс приложения – 2-3.
  Интервал между приложенията – 7-10 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  24 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 17-79 (7 листа отворени – повечето от зърната се събират, грозда се затваря).

  Брой мин/макс приложения – 2-3.
  Интервал между приложенията – 12-14 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 61- 75 (начало на цъфтеж – плодовете са достигнали половината от окончателната си големина).

  Брой мин/макс приложения – 3.
  Интервал между приложенията – 12-14 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Жълта Ръжда

  Кафява ръжда

  Септориоза

  Черна стъблена ръжда

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Брашнеста мана

  Листен пригор

  Доза

  90-100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 1.
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка.

  Минимална употреба

  Пшеница

  Срещу Брашнеста мана (Erysiphe graminis), листен пригор (Rhynchosporium secalis) – Внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 61-89 (първи разтворен цвят на главното стъбло – пълна зрялост).

  Брой мин/макс приложения –2-3.
  Интервал между приложенията – 10-15 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  20 - 40 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се през целия вегетационен сезон.

  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка.

  Третираните рози да не се използват в хранителновкусовата промишленост
  Да се извършат предварителни тестове с продукта на ограничен брой растения, поради различна чувствителност на различните сортове

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 61-89 (първи разтворен цвят на главното стъбло – пълна зрялост).

  Брой мин/макс приложения –2-3.
  Интервал между приложенията – 10-15 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  19 - 24 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Вреда

  Струпясване

  Доза

  24 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 57-83 (фаза “розов бутон” – напреднало узряване).

  Брой мин/макс приложения – 2-3.
  Интервал между приложенията – 12-14 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство
  Внася се във фаза ВВСН 60-90 (първи отворени цветове – втора реколта).

  Брой мин/макс приложения – 3.
  Интервал между приложенията – 7 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка.