Препарати

ЕЛЕКТРОН 500 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  25.06.2023

  • Missing thumbnail

   След третиране Електрон 500 СК се абсорбира от корените и младите плевелни поници. Метазахлор инхибира биосинтезата на липиди, блокира клетъчното делене и води до деформация и забавен растеж. Квинмерак действа върху биосинтеза и активността на ензима ACC синтаза (аминоциклопропан карбоксилаза), стимулиращ растежа на корена и листата на плевелното растение. В резултат плевелите изсъхват и умират.

   Специфични условия, при които продуктът може или не трябва да бъде употребяван:

   Прилага се единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ. Забранена е употребата в защитени зони за питейна вода. Специално разрешение е необходимо за употреба около защитените зони или в хидрогеологичните защитени зони. Да не
   се прилага на площи с уязвими подпочвени води!

   Механизъм и спектър на действие:

   Комбинацията метазахлор и квинмерак е нова, гъвкава и ефикасна за широкоспектърен контрол на плевели в рапица. Квинмерак се приема чрез кореновата система, както и чрез листата и се разпространява системно в плевелното растение, като не въздейства директно на фотосинтезата, а забавя процеса. Визуално симптомите са потискане на растежа на кореновата система, потискане растежа на пониците, както и антoцианова хлороза на листата. Метазахлор е селективен хербицид, който се абсорбира от хипокотила и кореновата система и потиска растежа. Комбинацията от двете активни вещества е селективен системен хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение. Действа и на вече поникнали плевели, но до фенофаза 2-ри лист.

   Чувствителни плевели: показва пълен (80-100%) контрол по отношение на самосевки пшеница, черно куче грозде, обикновен щир, синап, бяла куча лобода, звездица (врабчови чревца), посевно великденче, червена мъртва коприва и овчарска торбичка. Контролира успешно и бударница, ветрушка, галинзога, дива ряпа, киселец, кокошо просо, видове кощрява, кръвно просо, лайка, лепка, див мак, едногодишна метлица, млечок, лисича опашка, лютиче, пача трева, пипериче, синап, спореж, фасулче, щир.

   Действие на продукта върху следващи в сеитооборота култури:

   Няма отрицателно действие върху следващите култури.

   Внимание

   Прилага се единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ.

   Приготвяне на работния разтвор:

   резервоарът на пръскачката се напълва с половината от необходимото количество вода, след което се прибавя измереното количество Електрон 500 СК. Допълва се останалото количество вода. Зареждането на пръскачката става при включена бъркалка

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЕЛЕКТРОН 500 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   След сеитба преди поникване или вегетацонно от фено фаза „разтворен втори лист“ до „разтворен четвърти лист“ на културата (BBCH 12-14).
   Брой мин/макс приложения – 1