Препарати

ЕЛАТУС ПЛЮС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  08.05.2024

  • Missing thumbnail

   Елатус Плюс е фунгицид за контрол на широк спектър от болести при пшеница и ечемик.

   • Широкоспектърен контрол, отличен контрол на ръжди и септориози
   • Двоен зелен ефект (особено видим при третиране във флагов лист)
   • Много дълго последействие
   • Отличен контрол на мрежести петна при ечемик
   • Ефикасност срещу основните болести при пшеница и ечемик
   • Категорично предимство спрямо други SDHI съдържащи комбинации
   • Изразено предимство при ефикасността срещу фитопатогените при пшеница.
   • ЕЛАТУС ПЛЮС има категорично предимство спрямо други SDHI-съдържащи комбинации.

    

   РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

   Пшеница (твърда и мека): внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа) – Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Кафява ръжда(Puccinia recondita), Листни петна (Septoria spp.) – 75 мл/дка

   Спелта: внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа) – Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Кафява ръжда (Puccinia recondita), Листни петна (Septoria spp.) – 75 мл/дка

   Ечемик: внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкла-сяването) – Мрежести петна(Pyrenophora teres), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Рамулария (Ramularia collo-cygni), Ръжди (Puccinia hordei,Puccinia striiformis) – 75 мл/дка

   Ръж : внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа) Ръжди (Puccinia spp.), Листен пригор (Rhynchosporium secalis) – 75 мл/дка

   Тритикале: внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа)

   – Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Кафява ръжда (Puccinia recondita), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Листни петна (Septoria spp.) – 75 мл/дка

   Овес: внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа) – Коронеста ръжда (Puccinia coronata) – 75 мл/дка

   Семепроизводство на житни-фуражни култури и тревни смески: внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа) – Ръжди (Puccinia spp.), Листни петна (септориоза) (Septoria spp.) – 75 мл/дка

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЕЛАТУС ПЛЮС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Семепроизводство на житни-фуражни култури и тревни смески: внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа) ▪Ръжди (Puccinia spp.), Листни петна (септориоза) (Septoria spp.)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Листен пригор

   Рамулариоза

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Мрежести петна

   Доза

   50-75 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкла-сяването).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Коронеста ръжда

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Листни петна

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Листен пригор

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Листни петна

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Листен пригор

   Листни петна

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка