Препарати

ЕЛАТУС ПЛЮС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   Елатус Плюс е фунгицид за контрол на широк спектър от болести при пшеница и ечемик.

   • Широкоспектърен контрол, отличен контрол на ръжди и септориози
   • Двоен зелен ефект (особено видим при третиране във флагов лист)
   • Много дълго последействие
   • Отличен контрол на мрежести петна при ечемик
   • Ефикасност срещу основните болести при пшеница и ечемик
   • Категорично предимство спрямо други SDHI съдържащи комбинации
   • Изразено предимство при ефикасността срещу фитопатогените при пшеница

  • Регистрации на ЕЛАТУС ПЛЮС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Семепроизводство на житни-фуражни култури и тревни смески: внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа) ▪Ръжди (Puccinia spp.), Листни петна (септориоза) (Septoria spp.)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Листен пригор

   Мрежести петна

   Рамулариоза

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкла-сяването).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Коронеста ръжда

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Листни петна

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Листен пригор

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Листен пригор

   Листни петна

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).