Препарати

ЕКСПРЕС 50 СГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  30.04.2024

  • Missing thumbnail

   Системен, вегетационен сулфонилуреен хербицид за контрол на широколистни плевели, за употреба при слънчогледови хибриди на фирма Пионер, САЩ , толерантни на Експрес 50 СГ.

   Механизъм на действие

   Експрес 50 СГ съдържа трибенурон метил – хербицид от групата на сулфунилуреите.

   Експрес 50 СГ се абсорбира най-вече от листата и корените и бързо се придвижва в цялото растение. Хербицидът блокира деленето на клетките във вегетационните върхове на корените и стъблата на чувствителните растения.

   Растежът на плевелите спира няколко часа след третирането, но видимите симптоми се появяват 5-10 дни по-късно. Пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. По-малко чувствителните плевелни видове и напредналите в своето развитие растения могат и да не загинат напълно, но остават стопирани в своето развитие и не конкурират културата по отношение на хранителни вещества и вода. Експрес 50 СГ е много ефективен, когато се прилага на малки по височина, активно растящи плевели.

   • Най – добър ефект се постига, когато ЕКСПРЕС 50 СГ се прилага върху малки на височина, активно растящи плевели.
   • Приложението на ЕКСПРЕС 50 в регистрираната доза от 4 г/дка гарантира унищожаване на упорити плевели като бутрак, лобода и прераснала паламида.
   • ЕКСПРЕС се прилага максимум 1 път през вегетацията.
   • ЕКСПРЕС е селективен по отношение на фазата на толерантните слънчогледови хибриди на Пионер.Определяща за хербицидния ефект е фазата на плевелите.
   • ЕКСПРЕС унищожава плевелите, които вече са поникнали или никнат по време на приложението.
   СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

   Успешен контрол на упоритите едногодишни и многогодишни широколистни плевели, като паламида (Cirsium arvense), татул (Datura stramonium), бутрак (Xanthium spp), черно куче грозде (Solanum nigrum), бяла куча лобода (Chenopodium album), див коноп (Cannabis sativa) и други при слънчогледови хибриди, толерантни на ЕКСПРЕС

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЕКСПРЕС 50 СГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   4 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Ползва се само при хибриди слънчоглед устойчиви на експрес 50 СГ.

   Внася се във фаза 2-6ти лист на плевелите.
   Работен разтвор – 20-30 л/дка