Препарати

ЕКСПЕДИЕНТ 10 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

23.05.2024

 • Missing thumbnail

  Описание на препарата:

  ЕКСПЕДИЕНТ 10 ЕК изключително ефективно унищожава оранжерийната белокрилка. Той спада към групата на регулаторите на растежа и има подобно действие върху насекомите като естествения ювенилен хормон.

  Начин на действие:

  ЕКСПЕДИЕНТ 10 ЕК е инсектицид, регулатор на растежа на насекоми, с действие при поглъщане и контакт. Действа върху развитието на насекомите, като инхибира техните естествени еволюционни процеси, като: метаморфоза, ембриогенеза и размножаване, причинявайки елиминирането на вредителя. Има висока устойчивост, което увеличава възможността насекомото да влезе в контакт с продукта и да бъде погълнато от него.

  Ефект от препарата:

  • овициден (спира излюпването)
  • инхибиране на метаморфозата на ларви и нимфи (унищожава подвижните форми)
  • стерилизиращ при възрастни (прекъсва процеса на яйцеснасяне)
  • действие върху ембриогенезата (прекъсва възпроизводството на нови индивиди)

   

  Смесимост:

  ЕКСПЕДИЕНТ 10 ЕК е смесим с повечето от използваните в практиката пестициди без силно алкалните. Въпреки това поради използването на различни повърхностно активни вещества (прилепители), емулгатори и разтворители при формулацията на пестицидите, не трябва да се прави резервоарна смес преди да се потвърди, че компонентите в нея са физически съвместими, биологичният ефект се запазва и няма фитотоксичност при конкретните условия на ползване.

  Резистентност:

  За да избегнете появата на резистентност, не използвайте този продукт или който и да е друг продукт, който съдържа пририпроксифен повече от едно приложение на кампания върху въшки и брашнести червеи и две върху белокрилки.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ЕКСПЕДИЕНТ 10 ЕК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Щитоносни въшки

  Доза

  25 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се Май-юни Август-септември

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Доза

  50 - 80 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
  Да не се надвишава общото количество от 125 мл продукт/дка за вегетационен период

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се преди цъфтеж

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка
  Да не се надвишава дозата от 50 мл продукт/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се преди цъфтеж

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка
  Да не се надвишава дозата от 50 мл продукт/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Щитоносни въшки

  Доза

  25 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се Май-юни Август-септември

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Щитоносни въшки

  Доза

  25 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се Май-юни Август-септември

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се преди цъфтеж

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка
  Да не се надвишава дозата от 50 мл продукт/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Щитоносни въшки

  Доза

  25 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се Май-юни Август-септември

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се преди цъфтеж

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка
  Да не се надвишава дозата от 50 мл продукт/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се преди цъфтеж

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка
  Да не се надвишава дозата от 50 мл продукт/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се преди цъфтеж

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка
  Да не се надвишава дозата от 50 мл продукт/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се преди цъфтеж

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка
  Да не се надвишава дозата от 50 мл продукт/дка