Препарати

ЕКОПАРТ ТУРБО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  08.04.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   Функция на ПРЗ:

   Листен контактен хербицид за борба срещу широколистни плевели в свободни площи, железопътни линии, канални диги и сухи канавки; широколистни плевели и коренови издънки при лозя и овощни култури; десикант при картофи.

   СМЕСИМОСТ:
   ЕКОПАРТ ТУРБО може да се използва в резервоарни смеси с широка гама продукти.Задължително трябва да се направи тест за
   съвместимостта между двата препарата предварително.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЕКОПАРТ ТУРБО за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.
   Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди
   Внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (BBCH 51-75)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.
   Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди
   Внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (BBCH 51-75)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Листна десикация
   Внася се във фаза (BBCH 46-49) Клубените достигат до 60% от крайното си теглокожицата се е оформила напълно-95% от клубените са в тази фаза
   Интервал между приложенята (мин) – 7-14 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.
   Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди
   Внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (BBCH 51-75)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   20 дни

   Допълнителна информация

   В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.
   В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза (BBCH 51- 75) Цветните пъпки са затворени, – плодовете са достигнали половината от окончателния си размер.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.
   Внася се във фаза BBCH 19-75 девет и повече листа са отворени – гроздовите зърна са с размер на грахово зърно
   Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.
   Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди
   Внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (BBCH 51-75)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.
   Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди
   Внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (BBCH 51-75)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.
   Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди
   Внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (BBCH 51-75)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.
   Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди
   Внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (BBCH 51-75)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.
   Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди
   Внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (BBCH 51-75)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни