Препарати

ЕКЛИПС 70 ВДГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.06.2024

  • Missing thumbnail

   ЕКЛИПС 70 ВДГ се поема от растенията както чрез корените, така и чрез листата като блокира растежа на плевелите.

   При използване на Еклипс 70 ВГ значение има съдържание на органично вещества в почвата – колкото по-високо е нивото, толкова дозата е по-висока. Да не се нанася върху песъчливи почви с по-малко от 0.5% хумус.

   При картофи – при височина на стъблото 5-10 см. Прилагайте по-ниската доза на леки почви, а по-високата на тежки почви, като изключвате песъчливите почви.

   Забележка: Продуктът е напълно поносим от следните сортове картофи: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.

   При домати – към момента на третирането, растенията трябва да са развили поне 8-9 листа (ВВСН 18-19). Оптимална фаза за третиране на културата – първа цветна китка. Прилагайте пониската доза на леки почви, а по-високата на тежки почви, като изключвате песъчливите почви.

   При соя – не използвайте на много леки или торфени почви.

   При люцерна – прилагайте ниската доза на леки почви, а високата – на средно текстурирани, тежки и много тежки почви

   Прилага се за контрол на следните плевели:

   Alopecurus myosuroldes (лисича опашка), Amaranthus spp (видове щир), Anagallis arvensis (полско огнивче), Atriplex patula (Разстлана лобода), Capsella bursa-pastoris (овчарска торбичка), Centaurea cyanus (синя метличина), Chenopodlum album (бяла куча лобода), Chenopodium spp. (видове лобода), Digitaria sanguinalis (кръвно просо), Fumaria spp. (видове росопас), Geranium spp. (видове здравец), Lamium spp. (видове мъртва коприва), Lollium spp. (видове райграс), Matricaria camomilla (лайка), Mercurialis annua (едногодишен пролез), Panicum spp. (видове диво просо), Poa annua (едногодишна метлица), Polygonum spp. (видове пиперче), Portulaca oleracea (тученица), Raphanus raphanistrum (дива ряпа), Senecio vulgaris (обикновен спореж), Sinapsi arvensis (див синап), Sonchus oleraceus (градински кострец), Spergula arvensis (полска колянка), Stellaria media (врабчови чревца), Thlaspi spp. (видове попова лъжичка), Urtica dioica (коприва), Veronica spp. (великденче) и др.

   Техника на приложение:

   механизирана наземна техника.

   Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, включително механизъм на действие:

   Не се прилага чрез въздушно пръскане.
   Да не се прилага с ръчна пръскачка.
   Да се прилага при липса на вятър..
   Да не се продава в насипно състояние.

   Действие на продукта на следващите в сеитбооборота култури: При регистрираните дози не са забелязани негативни действия. Не третирайте сортове картофи Draga, Jarla и Vivax, тъй като е установена чувствителност към продукта.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЕКЛИПС 70 ВДГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   25 - 40 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внасяне във фаза BBCH 00-09 (преди поникване).

   Доза : 25-30 г/дка

   Внася се след пълно разваряне на котиледоните (След BBCH 10 )

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 25-50 л/дка

   Доза : 25-40 г/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   10 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза Разтворени две листа-край на братенето (BBCH 12-29)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   25 - 40 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внасяне във фаза BBCH 00-09 преди поникване.

   Доза : 25-40 г/дка

   Внася се след BBCH 10 След фаза първите листенца започват да нарастват (от клубени)

   След фаза котиледоните напълно се разтварят (от семена)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 25-50 л/дка

   Доза : 25-30 г/дка

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   50 - 75 г/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Внасяне на есен, след последният откос, когато културата е във вегетационен покой.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 25-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   25 - 35 г/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Внасяне след След разтворен четвърти същински листа (След BBCH 14)..

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 25-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   10 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза Разтворени две листа-край на братенето (BBCH 12-29)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   25 - 35 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   След сеитба ,преди поникване.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 25-50 л/дка