Препарати

ЕКИП ОД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • + 22,5 г/л антидот

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

03.06.2024

 • Missing thumbnail

  Екип ОД е пълно системен вегетационен хербицид от групата на сулфонилуреите за използване при царевица, ефикасен срещу балур и впечатляващ брой икономически важни едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  Попаднал върху плевелите, Екип ОД се поема бързо от листата, стопира растежа и развитието им веднага и ги унищожава до 4 седмици. Визуалните признаци на хербицидно действие са: пожълтяване, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение. Екип контролира и спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите.

  Плевелите са най-чувствителни, когато са в ранни фази и интензивен растеж. Скоростта на действие на Екип зависи от вида на плевелите, климатичните условия и използваната доза. Благоприятните климатични условия за растеж на плевелите засилват хербицидното действие.

  ПРЕДИМСТВА:

  • Ефикасност. Екип притежава отлично балурицидно действие и контролира широк спектър едногодишни житни и широколистни плевели.
  • Освен с безопасност, Екип се отличава и с високо ниво на селективност към царевицата. Това се дължи на антидотната технология, вградена в Екип. Антидотът и активното вещество са свързани на молекулно ниво и проникват и работят заедно в царевицата. Това позволява и двукратно приложение на Екип, когато се налага.
  • Бързина на поемане. Екип се поема на 90% за два часа

  ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ФАКТОРИ:

  • Дъжд, паднал два часа след пръскане с Екип®, не намалява неговата ефикасност.
  • При засушаване восъчните кутикули на плевелите стават по-дебели, устицата се затварят и препаратът по-трудно се поема от листата.
  • Високите температури по време на пръскане се отразяват неблагоприятно върху ефикасността на препарата и трябва да се избягват.
  • При високи температури, големи температурни амплитуди, продължително студено време и преовлажняване царевицата е стресирана и това може да доведе до проява на фитотоксичност – изжълтяване.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ЕКИП ОД за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Обикновен щир (Amaranthus retroflexus)

  Кокошо просо

  Овчарска торбичка (Capsela bursa-pastoris)

  Бяла куча лобода (Chenopodium album)

  Пача трева (Polygonum aviculare)

  Черно куче грозде (Solanum nigrum)

  Sorghum halepense – балур

  Разстлан щир

  Татул

  Обикновено пипериче

  Доза

  200 - 250 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Контролира : кокошо просо, разстлан щир, обикновен щир, овчарска торбичка, бяла куча лобода, татул, пача трева, обикновено пипериче, черно куче грозде и балур ((Sorghum helepense).

  Внася се във фаза разтваряне на 3-ти лист до фаза разтваряне на 6-ти лист на културата