Препарати

ЕВЪРСЕКТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • Spe8 - Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури по време на цъфтеж с цел опазване на пчелите и другите насекомиопрашители. Да не се използва на места, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте кошерите по време на третирането. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им.

 • С контактно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ЕВЪРСЕКТ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Рапичен цветояд

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   63 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 51-57 (отгоре видими цветни пъпки („зелен бутoн“) -видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени (вторично цветообразуване))

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка