Препарати

ЕВУР 2 Ф

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  28.05.2024

  • Missing thumbnail

   ЕВУР 2 Ф е широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за борба с неприятели по маслодайна рапица, пшеница, краставици и пипер в оранжерии, краставици и домати на открито, люцерна и захарно цвекло. ЕВУР 2 Ф щади полезната ентомофауна, безопасен е за медоносните пчели и е възможно най-добрият инсектицид, намиращ място в интегрираната растителна защита.

   Момент на приложение:

   Третиранията трябва да започнат веднага при поява на неприятеля. Повтарянето на третиранията, когато се налага, да е в интервал според. Необходимостта от третиране се определя от активността на растежа на културата, при което се получава намаляване на активното вещество на см2, климатичните особености, проявите и характера на развитие на вредителите. Евур 2 Ф не се влияе толкова силно от високи температури, както повечето други пиретроиди.

   За употребите при маслодайна рапица моментът на приложение е:

   Рапичен цветояд (Meligethes aeneus) в BBCH 33-69 (видимо нарастване на трето междувъзлие – край цъфтеж);
   – при рапичен (репен) стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi) в BBCH 13-59 (разтвoрен трети лист -жълт бутон)
   – при рапична бълха (Psylliodes chrysocephalus) в BBCH 13-19 (разтворен трети лист – девет и повече листа оформени).

   Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, включително механизъм на действие:

   Необходимо е много добро покриване на листната маса с продукта при третиране на маслодайна рапица, с оглед постигане на ефикасно намаляване числеността на неприятелите. При рапичен (репен) стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi) по рапица се постига умерен контрол. Да се третира при тихо време, без вятър за да се избегне попадане на работен разтвор върху съседни култури. Не се третира при температури над 25оС. .

   Механизъм и спектър на действие:

   Евур 2 Ф има предимно контактно действие, потискащо развитието на акарите. Тъй като Евур 2 Ф не е отровен за пчелите, той е идеалният продукт за борба срещу насекомните неприятели по време на цъфтеж на културите (рапица). Продуктът е селективен към хищните насекоми и полезната ентомофауна, което определя неговото важно място в системите за интегрирана растителна защита. Евур 2 Ф се характеризира с много бърз начален ефект. Евур 2 Ф унищожава широк спектър от икономически важни насекомни неприятели атакувайки централната им и периферна нервна система, като при това се прекъсва предаването на нервни импулси.

   Действие на продукта върху следващи в сеитооборота култури:

   При спазване на указаните дози и третиране няма негативно въздействие върху следващите култури и не се намесва в сеитбооборота.

   Приготвяне на работния разтвор:

   Необходимото количество Евур 2 Ф се излива в наполовина напълнения с вода резервоар на пръскачката. Разбъркайте и допълнете резервоара с останалото количество вода. Поддържайте умерено разбъркване на разтвора по време на третиране. Разбърквайте добре опаковката преди приготвяне на работния разтвор.

   Смесимост:

   Евур 2 Ф може да се смесва с повечето пестициди.

   Препоръки при употреба:

   Да се спазват правилата за работа с продукти за растителна защита.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЕВУР 2 Ф за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Трипси

   Нощенки

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Листни въшки (Aphis fabae, Aphis solanella, Capitophorus horni, Brachycaudus cardui), трипси (Thrips sp.), нощенки (Spodoptera sp.)

   Внася се във фаза BBCH 15-49
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Прашеста прасковена листна въшка

   Цикади

   Лешников хоботник

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Срещу Листни въшки: прашеста прасковена листна въшка (Hyalopterus amygdali) Brachycaudus amydalinus Eurytoma amygdali Цикади: Empoasca sp. Jacobiasca formosana. Jacobiasca lybica, Monosteira unicostate, лешников хоботник Curculio nucum, Gonocerus acuteangulatus

   Внася се във фаза ВВСН 51-79

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена грахова листна въшка

   Черна бобова листна въшка

   Трипси

   Тютюнев трипс

   Грахова листозавивачка

   Царевичен стъблопробивач

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 09-85 за фасул (поникване: хипокотилът с котиледоните пробиват почвената повърхност (фаза на пробиване -50% от чушките са узрели (зърната са твърди за сортове с ограничен цъфтежен период)) за бакла (поникване: кълнът излиза на повърхността на почвата – 50 % от бобовете са узрели и тъмни, семената са сухи и твърди) за грах (поникване: кълнът пробива повърхността на почвата („разпукване“) – 50 % от шушулките са узрели, семената са с крайната си окраска и са сухи и твърди)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   Минимална употреба

   Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis)

   Внася се във фаза BBCH 09-85 за фасул (поникване: хипокотилът с котиледоните пробиват почвената повърхност (фаза на пробиване -50% от чушките са узрели (зърната са твърди за сортове с ограничен цъфтежен период))
   за бакла (поникване: кълнът излиза на повърхността на почвата – 50 % от бобовете са узрели и тъмни, семената са сухи и твърди) за грах (поникване: кълнът пробива повърхността на почвата („разпукване“) – 50 % от шушулките са узрели, семената са с крайната си окраска и са сухи и твърди)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева листна въшка

   Зелена прасковена листна въшка

   Трипси

   Бяла зелева пеперуда

   Зелева нощенка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева листна въшка

   Зелена прасковена листна въшка

   Трипси

   Бяла зелева пеперуда

   Зелева нощенка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена грахова листна въшка

   Черна бобова листна въшка

   Трипси

   Тютюнев трипс

   Грахова листозавивачка

   Царевичен стъблопробивач

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 09-85 за фасул (поникване: хипокотилът с котиледоните пробиват почвената повърхност (фаза на пробиване -50% от чушките са узрели (зърната са твърди за сортове с ограничен цъфтежен период)) за бакла (поникване: кълнът излиза на повърхността на почвата – 50 % от бобовете са узрели и тъмни, семената са сухи и твърди) за грах (поникване: кълнът пробива повърхността на почвата („разпукване“) – 50 % от шушулките са узрели, семената са с крайната си окраска и са сухи и твърди)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   Минимална употреба

   Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis)

   Внася се във фаза BBCH 09-85 за фасул (поникване: хипокотилът с котиледоните пробиват почвената повърхност (фаза на пробиване -50% от чушките са узрели (зърната са твърди за сортове с ограничен цъфтежен период))
   за бакла (поникване: кълнът излиза на повърхността на почвата – 50 % от бобовете са узрели и тъмни, семената са сухи и твърди) за грах (поникване: кълнът пробива повърхността на почвата („разпукване“) – 50 % от шушулките са узрели, семената са с крайната си окраска и са сухи и твърди)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Цитрусов молец (Prays citri)

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 01-59 (начало на набъбване на пъпките – повечето цветове формират куха топка)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
   20-40 мл продукт /100 л вода

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Трипси

   Щитоносни въшки

   Цикади

   Акари

   Lepidoptera (гъсеници)

   Мухи

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Листни въшки (Aphididae ), трипси (Thripidae), щитоносни въшки,пълзящи насекоми, видове от род Lepidoptera, листни цикади, акари, видове от род Coleoptera, белокрилки, мухи

   Внася се във фаза BBCH 24-69
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
   40-80 мл продукт/100 л вода
   Да не се надвишава дозата от 40 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Плодова корогризачка

   Кафява мраморна дървеница

   Ябълково-живовлекова листна въшка

   Зелена ябълкова листна въшка

   Ябълков пъстър миниращ молец

   Ябълков плодов червей

   Ябълков молец (Hyponomeuta malinellus)

   Бяла американска пеперуда

   Листни бълхи

   Доза

   20 - 60 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Плодова корогризачка (Adoxophyes orana), кафява мраморна дървеница (Halyomorpha halys)

   Внася се във фаза BBCH 52-59 (край на набъбването-повечето цветове с венчелистчета оформят куха топка) BBCH 71-74 (размер на завръза до 10 mm; следцъфтежно окапване-размер на плода до 40 mm; изправяне на плода)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   Срещу ябълково-живовлекова листна въшка (Dysaphis plantaginea), зелена ябълкова листна въшка (Aphis pomi), Contarinia pyrivora,
   Dasineura pyri

   Внася се във фаза ВВСН 00/01-81 (покой: листните пъпки и по – дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с тъмни люспи/начало на набъбване на листните пъпки – начало на узряване: първа поява на специфично за сорта оцветяване)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Пъстър миниращ молец (Phyllonorycter blancardella), ябълков плодов червей (Cydia pomonella),ябълков молец (Yponomeuta malinellus), бяла американска пеперуда (Hyphantria cunea),листни бълхи (Cacopsylla sp.)

   Внася се във фаза BBCH 52-59, BBCH 71-74
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Овесена листна въшка

   Брястова листна въшка

   Пшеничена галица

   Житна цикада

   Остроглава житна дървеница

   Мавърска житна дървеница

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 10-75 (първи лист от колеоптила – средата на млечна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черна бобова листна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 15-39 (разлистени 5 листа – листата покриват 90 % от повърхността)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена грахова листна въшка

   Черна бобова листна въшка

   Трипси

   Тютюнев трипс

   Грахова листозавивачка

   Грахова галица

   Царевичен стъблопробивач

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 09-85 за фасул (поникване: хипокотилът с котиледоните пробиват почвената повърхност (фаза на пробиване -50% от чушките са узрели (зърната са твърди за сортове с ограничен цъфтежен период)) за бакла (поникване: кълнът излиза на повърхността на почвата – 50 % от бобовете са узрели и тъмни, семената са сухи и твърди) за грах (поникване: кълнът пробива повърхността на почвата („разпукване“) – 50 % от шушулките са узрели, семената са с крайната си окраска и са сухи и твърди)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   Минимална употреба

   Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis)

   Внася се във фаза BBCH 09-85 за фасул (поникване: хипокотилът с котиледоните пробиват почвената повърхност (фаза на пробиване -50% от чушките са узрели (зърната са твърди за сортове с ограничен цъфтежен период))
   за бакла (поникване: кълнът излиза на повърхността на почвата – 50 % от бобовете са узрели и тъмни, семената са сухи и твърди) за грах (поникване: кълнът пробива повърхността на почвата („разпукване“) – 50 % от шушулките са узрели, семената са с крайната си окраска и са сухи и твърди)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Средиземноморска плодова муха

   Прасковен клонков молец

   Източен плодов червей

   Калифорнийски трипс

   Трипси

   Листни въшки

   Доза

   20 - 60 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Прасковен клонков молец (Anarsia lineatella), източен плодов червей (Cydia molesta), калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis), Трипси (Thrips sp.) –

   Внася се във фаза BBCH 53-59 (отваряне на пъпките; люспите са отворени , виждат се светлозелени сектори-повечето цветове с венчелистчетата са оформени като топчица (бял бутон) BBCH 71-73 (разтваряне на яйчника; окапване ва завръзи след цъфтежа-вторично окапване на завръза)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
   40-120 мл продукт /100 л вода

   Срещу Листни въшки (Hyalopterus amygdali, Myzus persicae, Brachycaudus persicae)

   Внася се във фаза ВВСН 01-59 (начало на събуждането (набъбването) на пъпките-повечето цветове с венчелистчета та са оформени като топчици (бял бутон)) BBCH 71-73 (разтваряне на яйчника; окапване ва завръзи след цъфтежа-вторично окапване на завръза)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Средиземномор-ска плодова муха (Ceratitis capitata)

   Внася се във фаза BBCH 53-59 (отваряне на пъпките:люспи те са отворени виждат се светлозелени сектори-повечето цветове с венчелистчетата са оформени като топчица (бял бутон)) BBCH 71-73 (разрастване на яйчника окапване на завръзи след цъфтежа-вторично окапване на завръза)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-150 л/дка
   40-120 мл продукт/100 л вода Да не се надвишава дозата от 60 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева листна въшка

   Зелена прасковена листна въшка

   Трипси

   Бяла зелева пеперуда

   Зелева нощенка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Прашеста прасковена листна въшка

   Цикади

   Лешников хоботник

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Срещу Листни въшки: прашеста прасковена листна въшка (Hyalopterus amygdali) Brachycaudus amydalinus Eurytoma amygdali Цикади: Empoasca sp. Jacobiasca formosana. Jacobiasca lybica, Monosteira unicostate, лешников хоботник Curculio nucum, Gonocerus acuteangulatus

   Внася се във фаза ВВСН 51-79

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Листни въшки

   Калифорнийски трипс

   Тютюнев трипс

   Памукова листна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 15-84 (пети лист разтворен – 40% от плоодовете са с типичен цвят на зреене )
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс –20-100 л/дка

   Срещу Памукова листна въшка (Aphis gossypii)

   Внася се във фаза ВВСН 15-84 (пети лист разтворен – 40 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова листна въшка

   Зелена прасковена листна въшка

   Листни въшки

   Калифорнийски трипс

   Тютюнев трипс

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Зелена прасковена листна въшка
   (Myzus persicae), листни въшки (Macrosiphum sp.), калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis), тютюнев трипс (Thrips tabaci)

   Внася се във фаза BBCH 15-84 (пети лист разтворен – 40% от плоодовете са с типичен цвят на зреене )
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс –20-100 л/дка

   Срещу Памукова листна въшка (Aphis gossypii)

   Внася се във фаза ВВСН 15-84 (пети лист разтворен – 40 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Плодова корогризачка

   Кафява мраморна дървеница

   Ябълково-живовлекова листна въшка

   Зелена ябълкова листна въшка

   Ябълков пъстър миниращ молец

   Ябълков плодов червей

   Бяла американска пеперуда

   Листни бълхи

   Доза

   20 - 60 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Плодова корогризачка (Adoxophyes orana), кафява мраморна дървеница (Halyomorpha halys)

   Внася се във фаза BBCH 52-59 (край на набъбването-повечето цветове с венчелистчета оформят куха топка) BBCH 71-74 (размер на завръза до 10 mm; следцъфтежно окапване-размер на плода до 40 mm; изправяне на плода)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   Срещу ябълково-живовлекова листна въшка (Dysaphis plantaginea), зелена ябълкова листна въшка (Aphis pomi), Contarinia pyrivora,
   Dasineura pyri

   Внася се във фаза ВВСН 00/01-81 (покой: листните пъпки и по – дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с тъмни люспи/начало на набъбване на листните пъпки – начало на узряване: първа поява на специфично за сорта оцветяване)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Пъстър миниращ молец (Phyllonorycter blancardella), ябълков плодов червей (Cydia pomonella),ябълков молец (Yponomeuta malinellus), бяла американска пеперуда (Hyphantria cunea),листни бълхи (Cacopsylla sp.)

   Внася се във фаза BBCH 52-59, BBCH 71-74
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Прашеста прасковена листна въшка

   Лешников хоботник

   Цикади

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Срещу Листни въшки: прашеста прасковена листна въшка (Hyalopterus amygdali) Brachycaudus amydalinus Eurytoma amygdali Цикади: Empoasca sp. Jacobiasca formosana. Jacobiasca lybica, Monosteira unicostate, лешников хоботник Curculio nucum, Gonocerus acuteangulatus

   Внася се във фаза ВВСН 51-79

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена грахова листна въшка

   Черна бобова листна въшка

   Трипси

   Тютюнев трипс

   Грахова листозавивачка

   Грахова галица

   Царевичен стъблопробивач

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 09-85 (поникване-50% от чушките са узрели, зърната са твърди)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis)

   Внася се във фаза BBCH 09-85 (поникване-50% от чушките са узрели, зърната са твърди)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Цитрусов молец (Prays citri)

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 01-59 (начало на набъбване на пъпките – повечето цветове формират куха топка)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
   20-40 мл продукт /100 л вода

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Лозова цикада

   Американска лозова цикада

   Калифорнийски трипс

   Лозов трипс

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 53-79 (съцветията се виждат изцяло-повечето от зърната се събират, грозда се затваря)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10-100 л/дка
   30-300 мл продукт /100 л вода

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Тютюнев трипс

   Грахова листозавивачка

   Грахова листна въшка

   Черна бобова листна въшка

   Люцернов листов хоботник

   Жълт люцернов тихиус (Tychius flavus)

   Ивичест грудков хоботник (Sitona lineatus)

   Детелинов хоботник

   Люцернов листояд

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisum), черна бобова листна въшка (Aphis fabae), малък люцернов листен хоботник (Hypera postica), ивичест грудков хоботник (Sitona lineatus), детелинов хоботник (Apion pisi), люцернов листояд (Phytodecta fornicata), жълт люцернов тихиус (Tychius flavus)

   Внася се във фаза BBCH 12-72

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
   Да не се прилага по време на цъфтеж

   Минимална употреба

   Срещу Тютюнев трипс (Thrips tabaci), грахова листозавивачка (Cydia nigricana)

   Внася се във фаза BBCH 12-72
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Цитрусов молец (Prays citri)

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 01-59 (начало на набъбване на пъпките – повечето цветове формират куха топка)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
   20-40 мл продукт /100 л вода

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Листни въшки

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), листни въшки (Nasonovia ribisnigri, Uroleucon cichorii)

   Внася се във фаза BBCH 12-41 (разтворен втори същински лист-образувана 10% от листната маса, характерна за вариетета)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Морковено-върбова листна въшка (Cavariella aegopodii)

   Зелена прасковена листна въшка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Cavariella aegopodii, зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Semiaphis dauci

   Внася се във фаза BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени; точката на нарастване или първи несъщински лист видими – край на нарастването на корена: достигнати типичните форма и размер)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Плодова корогризачка

   Кафява мраморна дървеница

   Ябълково-живовлекова листна въшка

   Зелена ябълкова листна въшка

   Ябълков пъстър миниращ молец

   Ябълков плодов червей

   Ябълков молец (Hyponomeuta malinellus)

   Бяла американска пеперуда

   Листни бълхи

   Доза

   20 - 60 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Плодова корогризачка (Adoxophyes orana), кафява мраморна дървеница (Halyomorpha halys)

   Внася се във фаза BBCH 52-59 (край на набъбването-повечето цветове с венчелистчета оформят куха топка) BBCH 71-74 (размер на завръза до 10 mm; следцъфтежно окапване-размер на плода до 40 mm; изправяне на плода)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   Срещу ябълково-живовлекова листна въшка (Dysaphis plantaginea), зелена ябълкова листна въшка (Aphis pomi), Contarinia pyrivora,
   Dasineura pyri

   Внася се във фаза ВВСН 00/01-81 (покой: листните пъпки и по – дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с тъмни люспи/начало на набъбване на листните пъпки – начало на узряване: първа поява на специфично за сорта оцветяване)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Пъстър миниращ молец (Phyllonorycter blancardella), ябълков плодов червей (Cydia pomonella),ябълков молец (Yponomeuta malinellus), бяла американска пеперуда (Hyphantria cunea),листни бълхи (Cacopsylla sp.)

   Внася се във фаза BBCH 52-59, BBCH 71-74
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена грахова листна въшка

   Черна бобова листна въшка

   Трипси

   Тютюнев трипс

   Грахова листозавивачка

   Грахова галица

   Царевичен стъблопробивач

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 09-85 (поникване-50% от чушките са узрели, зърната са твърди)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis)

   Внася се във фаза BBCH 09-85 (поникване-50% от чушките са узрели, зърната са твърди)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Средиземноморска плодова муха

   Прасковен клонков молец

   Източен плодов червей

   Калифорнийски трипс

   Трипси

   Листни въшки

   Доза

   20 - 60 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Прасковен клонков молец (Anarsia lineatella), източен плодов червей (Cydia molesta), калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis), Трипси (Thrips sp.) –

   Внася се във фаза BBCH 53-59 (отваряне на пъпките; люспите са отворени , виждат се светлозелени сектори-повечето цветове с венчелистчетата са оформени като топчица (бял бутон) BBCH 71-73 (разтваряне на яйчника; окапване ва завръзи след цъфтежа-вторично окапване на завръза)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
   40-120 мл продукт /100 л вода

   Срещу Листни въшки (Hyalopterus amygdali, Myzus persicae, Brachycaudus persicae)

   Внася се във фаза ВВСН 01-59 (начало на събуждането (набъбването) на пъпките-повечето цветове с венчелистчета та са оформени като топчици (бял бутон)) BBCH 71-73 (разтваряне на яйчника; окапване ва завръзи след цъфтежа-вторично окапване на завръза)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Средиземномор-ска плодова муха (Ceratitis capitata)

   Внася се във фаза BBCH 53-59 (отваряне на пъпките:люспи те са отворени виждат се светлозелени сектори-повечето цветове с венчелистчетата са оформени като топчица (бял бутон)) BBCH 71-73 (разрастване на яйчника окапване на завръзи след цъфтежа-вторично окапване на завръза)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-150 л/дка
   40-120 мл продукт/100 л вода Да не се надвишава дозата от 60 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Овесена листна въшка

   Брястова листна въшка

   Пшеничена галица

   Житна цикада

   Остроглава житна дървеница

   Мавърска житна дървеница

   Галици

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 10-75 (първи лист от колеоптила – средата на млечна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Цикади

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Срещу Цикади: Empoasca sp. Jacobiasca formosana. Jacobiasca lybica Gonocerus acuteangulatus – внася се във фаза ВВСН 51-79
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова листна въшка

   Зелена прасковена листна въшка

   Листни въшки

   Калифорнийски трипс

   Тютюнев трипс

   Памукова нощенка

   Нощенки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Памукова листна въшка (Aphis gossypii), зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), листни въшки (Macrosiphum sp.)

   Внася се във фаза BBCH 13-75 (трети същински лист-пети плод с типичен размер и форма)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс –15-50 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis), тютюнев трипс (Thrips tabaci), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), нощенки (Spodoptera sp.)

   Внася се във фаза BBCH 13-75 (трети същински лист-пети плод с типичен размер и форма)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Цитрусов молец (Prays citri)

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 01-59 (начало на набъбване на пъпките – повечето цветове формират куха топка)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
   20-40 мл продукт /100 л вода

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Средиземноморска плодова муха

   Прасковен клонков молец

   Източен плодов червей

   Калифорнийски трипс

   Трипси

   Листни въшки

   Доза

   20 - 60 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Прасковен клонков молец (Anarsia lineatella), източен плодов червей (Cydia molesta), калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis), Трипси (Thrips sp.) –

   Внася се във фаза BBCH 53-59 (отваряне на пъпките; люспите са отворени , виждат се светлозелени сектори-повечето цветове с венчелистчетата са оформени като топчица (бял бутон) BBCH 71-73 (разтваряне на яйчника; окапване ва завръзи след цъфтежа-вторично окапване на завръза)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
   40-120 мл продукт /100 л вода

   Срещу Листни въшки (Hyalopterus amygdali, Myzus persicae, Brachycaudus persicae)

   Внася се във фаза ВВСН 01-59 (начало на събуждането (набъбването) на пъпките-повечето цветове с венчелистчета та са оформени като топчици (бял бутон)) BBCH 71-73 (разтваряне на яйчника; окапване ва завръзи след цъфтежа-вторично окапване на завръза)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Средиземномор-ска плодова муха (Ceratitis capitata)

   Внася се във фаза BBCH 53-59 (отваряне на пъпките:люспи те са отворени виждат се светлозелени сектори-повечето цветове с венчелистчетата са оформени като топчица (бял бутон)) BBCH 71-73 (разрастване на яйчника окапване на завръзи след цъфтежа-вторично окапване на завръза)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-150 л/дка
   40-120 мл продукт/100 л вода Да не се надвишава дозата от 60 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Обикновена житна пиявица

   Овесена листна въшка

   Брястова листна въшка

   Пшеничена галица

   Галици

   Житна цикада

   Остроглава житна дървеница

   Мавърска житна дървеница

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 21-75 (начало на братене – средата на млечна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10-14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова листна въшка

   Зелена прасковена листна въшка

   Листни въшки

   Калифорнийски трипс

   Тютюнев трипс

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 15-89 (пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен- пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Рапичен стъблен скритохоботник

   Рапична стъблена бълха

   Рапичен цветояд

   Зелева листна въшка

   Зелена прасковена листна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Рапичен цветояд (Meligethes aeneus),
   Рапичен стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi),
   Рапична стъблена бълха (Psylliodes chrysocephala)

   Внася се във фаза BBCH 13-54 (разтворен трети лист – видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10-14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

   Срещу Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae), зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae)

   Внася се във фаза

   Зимна маслодайна рапица: BBCH 10-57 (напълно оформени котиледони- видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени (вторично цветообразуване))

   Пролетна маслодайна рапица:BBCH 31-57 (видимо нарастване на първо междувъзлие- видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени (вторично цветообразуване))

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10-14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Овесена листна въшка

   Брястова листна въшка

   Пшеничена галица

   Житна цикада

   Остроглава житна дървеница

   Мавърска житна дървеница

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 10-75 (първи лист от колеоптила – средата на млечна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Малка сливова листна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни

   Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Листни въшки

   Калифорнийски трипс

   Тютюнев трипс

   Памукова листна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 15-84 (пети лист разтворен – 40% от плоодовете са с типичен цвят на зреене )
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс –20-100 л/дка

   Срещу Памукова листна въшка (Aphis gossypii)

   Внася се във фаза ВВСН 15-84 (пети лист разтворен – 40 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Овесена листна въшка

   Брястова листна въшка

   Пшеничена галица

   Житна цикада

   Остроглава житна дървеница

   Мавърска житна дървеница

   Галици

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 10-75 (първи лист от колеоптила – средата на млечна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена грахова листна въшка

   Черна бобова листна въшка

   Трипси

   Тютюнев трипс

   Грахова листозавивачка

   Грахова галица

   Царевичен стъблопробивач

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 09-85 (поникване-50% от чушките са узрели, зърната са твърди)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis)

   Внася се във фаза BBCH 09-85 (поникване-50% от чушките са узрели, зърната са твърди)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Прашеста прасковена листна въшка

   Цикади

   Лешников хоботник

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Срещу Листни въшки: прашеста прасковена листна въшка (Hyalopterus amygdali) Brachycaudus amydalinus Eurytoma amygdali Цикади: Empoasca sp. Jacobiasca formosana. Jacobiasca lybica, Monosteira unicostate, лешников хоботник Curculio nucum, Gonocerus acuteangulatus

   Внася се във фаза ВВСН 51-79

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Морковено-върбова листна въшка (Cavariella aegopodii)

   Зелена прасковена листна въшка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Cavariella aegopodii, зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Semiaphis dauci

   Внася се във фаза BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени; точката на нарастване или първи несъщински лист видими – край на нарастването на корена: достигнати типичните форма и размер)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Черешова муха

   Доза

   20 - 25 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Черничева щитоносна въшка

   Средиземноморска плодова муха

   Петнистокрила дрозофила

   Ябълков златист хоботник (Rhynchites bacchus)

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Черешова муха (Rhagoletis cerasi)

   Внася се във фаза BBCH 71-81 (разрастване на яйчника; окапване на завързите след цъфтеж-начало на оцветяване)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
   Не повече от две третирания за вегетационен сезон

   Срещу Ябълков златист хоботник (Rhynchites bacchus)

   Внася се във фаза ВВСН 15-39 (5 листа разтворени-леторастите са достигнали около 90% от крайната си дължина)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
   Не повече от две третирания за вегетационен сезон

   Минимална употреба

   Срещу Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus), Черничева щитоносна въшка (Pseudaulacaspis pentagona), Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata), Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii)

   Внася се във фаза ВВСН 01-81 (начало на събуждането (набъбване) на пъпките: показват се светлокафяви люспи със светлооцветени краища – начало на оцветяване)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 14 дни

   Минимална употреба

   Срещу Листни въшки (Myzus sp.)

   Внася се във фаза ВВСН 15-39 (пет листа разтворени-леторастите са достигнали около 90% от крайната си дължина)
   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
   Да не се надвишава дозата от 25 мл/дка
   Не повече от две третирания за вегетационен сезон
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
   Да не се надвишава дозата от 25 мл/дка
   Не повече от две третирания за вегетационен сезон

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Плодова корогризачка

   Кафява мраморна дървеница

   Ябълково-живовлекова листна въшка

   Зелена ябълкова листна въшка

   Ябълков пъстър миниращ молец

   Ябълков молец (Hyponomeuta malinellus)

   Бяла американска пеперуда

   Листни бълхи

   Доза

   20 - 60 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Плодова корогризачка (Adoxophyes orana), кафява мраморна дървеница (Halyomorpha halys)

   Внася се във фаза BBCH 52-59 (край на набъбването-повечето цветове с венчелистчета оформят куха топка) BBCH 71-74 (размер на завръза до 10 mm; следцъфтежно окапване-размер на плода до 40 mm; изправяне на плода)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   Срещу ябълково-живовлекова листна въшка (Dysaphis plantaginea), зелена ябълкова листна въшка (Aphis pomi), Contarinia pyrivora,
   Dasineura pyri

   Внася се във фаза ВВСН 00/01-81 (покой: листните пъпки и по – дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с тъмни люспи/начало на набъбване на листните пъпки – начало на узряване: първа поява на специфично за сорта оцветяване)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Пъстър миниращ молец (Phyllonorycter blancardella),ябълков молец (Yponomeuta malinellus), бяла американска пеперуда (Hyphantria cunea), листни бълхи (Cacopsylla sp.)

   Внася се във фаза BBCH 52-59, BBCH 71-74
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова листна въшка

   Калифорнийски трипс

   Нощенки

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Срещу Памукова листна въшка (Aphis gossypii), калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis), нощенки (Spodoptera sp.)

   Внася се във фаза BBCH 15 – 81
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка