Препарати

ДУРСБАН 4 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • Да не са прилага с ръчна пръскачка При употребата на продукта да се носи ЛПС – ръкавици по време на смесване/зареждане и ръкавици, гащеризон и здрави обувки по време на третиране.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ДУРСБАН 4 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зимна нощенка

   Ипсилонова нощенка

   Доза

   75 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   5 дни

   Допълнителна информация

   Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Сливов плодов червей

   Прасковен клонков молец

   Листозавивачки

   Обикновена сливова щитоносна въшка

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Източен плодов червей

   Доза

   150 - 187 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновена житна пиявица

   Обикновен житен бегач

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева нощенка

   Подземни нощенки

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зимна нощенка

   Зелева нощенка

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Сливов плодов червей

   Прасковен клонков молец

   Листозавивачки

   Обикновена сливова щитоносна въшка

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Източен плодов червей

   Доза

   150 - 187 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновена сливова щитоносна въшка

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Доза

   75 - 135 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Подземни нощенки

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Доза при винени сортове – 75 мл/дка
   Да не се консумират лозови листа от насаждения, третирани с продукта. Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зимна нощенка

   Ипсилонова нощенка

   Доза

   75 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   5 дни

   Допълнителна информация

   Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зимна нощенка

   Ипсилонова нощенка

   Доза

   75 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   5 дни

   Допълнителна информация

   Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Сливов плодов червей

   Прасковен клонков молец

   Листозавивачки

   Обикновена сливова щитоносна въшка

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Източен плодов червей

   Доза

   150 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновена житна пиявица

   Обикновен житен бегач

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Рапичен цветояд

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   BBCH 30 – 59 (начало нарастване стъбло- видими 1-ви венчелистчета) (пролет/лято) Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60- 69)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Подземни нощенки

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   BBCH 12 – 59 (разтворен 2-ри лист- метлица напълно разтворена)(пролет/ лято.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Сливов плодов червей

   Прасковен клонков молец

   Листозавивачки

   Обикновена сливова щитоносна въшка

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Източен плодов червей

   Доза

   150 - 187 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зимна нощенка

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация