Препарати

ДУКАТ 25 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ДУКАТ 25 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Грахова листозавивачка

   Гамозначна нощенка

   Цвеклова листна въшка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Фиев зърнояд

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Грудков хоботник

   Зелев трипс

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при нападение над приетите ПИВ (праг на икономическа вредност)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева нощенка

   Бяла зелева пеперуда

   Рапична листна оса

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 10-49 – котиледоните напълно разтворени – главите достигат типичен размер, форма и твърдост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева нощенка

   Бяла зелева пеперуда

   Рапична листна оса

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 10-49 – котиледоните напълно разтворени – главите достигат типичен размер, форма и твърдост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фиев зърнояд

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Грудков хоботник

   Грахова листозавивачка

   Зелев трипс

   Гамозначна нощенка

   Грахова галица

   Цвеклова листна въшка

   Грахова листна въшка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Препаратът не се ползва при фуражен грах
   Внася се при нападение над приетите ПИВ (праг на икономическа вредност)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни оси

   Листозавивачки

   Нощенки

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се при нападение

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-75 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Източен плодов червей

   Змиевидно миниращ молец

   Кръгломиниращ молец

   Дървесница

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 52-56 Край на набъбването – фаза „земен бутон” и ВВСН 71-85 Размер на завръза до 10 мм;следцъфтежно напреднало узряване

   Брой мин/макс приложения – 4
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева нощенка

   Бяла зелева пеперуда

   Рапична листна оса

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 10-49 – котиледоните напълно разтворени – главите достигат типичен размер, форма и твърдост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 70-80 Поява на първи плод – почти всички плодове достигат пълен размер

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Източен плодов червей

   Змиевидно миниращ молец

   Кръгломиниращ молец

   Дървесница

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 52-56 Край на набъбването – фаза „земен бутон” и ВВСН 71-85 Размер на завръза до 10 мм;следцъфтежно напреднало узряване

   Брой мин/макс приложения – 4
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Трипси

   Синя ленова бълха

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при нападение над приетите ПИВ

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   Да не се използва за храна или фураж

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Грахова листозавивачка

   Гамозначна нощенка

   Цвеклова листна въшка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Фиев зърнояд

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Грудков хоботник

   Зелев трипс

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Американска лозова цикада

   Доза

   70 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Altica ampelophaga

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Лозова цикада

   Флатидна цикада

   Еднопоясен гроздов молец

   Шарен гроздов молец

   Доза

   70 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Лозова листозавивачка

   Бяла американска пеперуда

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 53-85. Съцветията се виждат изцяло – омекване на зърната

   Брой мин/макс приложения – 4
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Рапичен цветояд

   Шушулков хоботник

   Рапична листна оса

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Черен рапичен скритохоботник

   Рапичен стъблен скритохоботник

   Рапична стъблена бълха

   Листни въшки

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се в BBCH 51-59 отгоре видими цветни пъпки („зелен бутон”) – видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени („жълт бутон”)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Листни оси

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза при нападение над приетите ПИВ

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-75 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Гамозначна нощенка

   Цвеклова листна въшка

   Грахова листна въшка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Фиев зърнояд

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Грудков хоботник

   Зелев трипс

   Грахова листозавивачка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при нападение над приетите ПИВ (праг на икономическа вредност)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Царевичен стъблопробивач

   Памукова нощенка

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Само при царевица за зърно
   Внася се във фаза BBCH 34-69 растежа продължава до четвърти лист – край на цъфтежа

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 8-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Източен плодов червей

   Змиевидно миниращ молец

   Кръгломиниращ молец

   Дървесница

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 52-56 Край на набъбването – фаза „земен бутон” и ВВСН 71-85 Размер на завръза до 10 мм;следцъфтежно напреднало узряване

   Брой мин/макс приложения – 4
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка