Препарати

ДУЕТ УЛТРА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ДУЕТ УЛТРА за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Кафява ръжда

    Жълта Ръжда

    Ранен листен пригор

    Фузариоза по класа

    Доза

    60 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Момент на приложение (фаза на приложение): във фенофаза BBCH 25-69 – братене – край на цъфтеж; 

    Максимален брой приложения: 1-2 
    Интервал между третиранията: 21 дни 
    Количество на работен разтвор: 10-40 л/дка