Препарати

ДРИЗА ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ДРИЗА ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сиво гниене

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сиво гниене

    Доза

    100 - 150 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация