Препарати

ДОМНИК 250 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

02.05.2024

 • Missing thumbnail

  ДОМНИК 250 ЕВ е системен триазолен фунгицид за приложение при лозя, пшеница и ечемик. ДОМНИК 250 ЕВ е фунгицид от групата на триазолите, с предпазно, лечебно и изкореняващо действие. Абсорбира от листата и стъблата и се транспортира възходящо в растението, предпазвайки новия прираст от патогена и чрез инхибиране на ергостеролната му биосинтеза той загива.

  ПРЕДИМСТВА:

  • Високо равнище на ефективност срещу широк кръг от гъбни патогени;
  • Системно действие – активното вещество тебуконазол има свойството да прониква дълбоко през епидермиса в листната тъкан;
  • Изразено действие срещу фузариум по класа;
  • Бързо се абсорбира от листата;
  • Повишава качеството на зърното.
  • Растежно реголаторно действие

  Управление на резистентността:

  Рискът за развитие на резистентност срещу DMI фунгициди е средно голям при причинителя на брашнеста мана по лоза (Uncinula nеcator). Многократното последователно прилагане на този продукт и на други средства от групата на триазолните фунгициди при едни и същи културни растения не се препоръчва поради опасност от развитие на устойчивост у причинителя на болестта (патогена). За да се избегне създаването на резистентни към триазолите форми на брашнеста мана, продукта трябва да се редува с продукти за растителна защита, които имат различен механизъм на действие. При развитие на патогени резистентни на тебуконазол действието на продукта върху тях е незадоволително. Фитотоксичност: При приложение в съответствие с инструкциите, продуктът не е фитотоксичен

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ДОМНИК 250 ЕВ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ръжда

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 33-59 (третият възел е най-малко на 2 см над втория възел-край на изкласяването)

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията мин/макс – 45-60
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Оидиум (брашнеста мана)

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 55-80: съцветията набъбват – цветчетата са затворени и плътно прилепнали – начало на узряване на зърната

  Брой мин/макс приложения – 1-3
  Интервал между приложенията мин/макс – 7-14
  Вода л/дка мин/макс – 100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ръжда

  Септориоза

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията мин/макс – 45-60
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка