Препарати

ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.06.2024

  • Missing thumbnail

   ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ е системен, неселективен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни (тревисти, широколистни плевели) и водолюбиви плевели, дървесни растения, както и за борба с брашнестата мана по тютюна

   Механизъм и спектър на действие:

   Той се абсорбира от листата и нежните издънки на плевелите и инхибира ензима EPSPS чрез инхибиране на биосинтезата на ароматни аминокиселини.

   ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ е тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

   Приложение:

   На стърнища срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза бутонизация на широколи стни и изкласяване на житни плевели (плевели в активен растеж)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

   На стърнища срещу многогодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза бутонизация на широколистни и изкласяване на житни плевели (плевели в активен растеж)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

    

   РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

   Стърнища – Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели – 300мл/дка; Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели – 900мл/дка

   Карантинен срок (дни): не се изисква

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Многогодишни широколистни плевели

   Доза

   900 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   На стърнища срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза бутонизация на широколистни и изкласяване на житни плевели (плевели в активен растеж)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

   На стърнища срещу многогодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза бутонизация на широколистни и изкласяване на житни плевели (плевели в активен растеж)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка