Препарати

ДОМАРК 10 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  26.04.2024

  • Missing thumbnail

   Домарк 10 ЕК е системен фунгицид с предпазни и лечебни свойства за борба с брашнестите мани по селскостопанските култури.

   Механизъм на действие:

   Домарк прониква бързо в растението и се разпределя равномерно във всички третирани тъкани, предоставяйки отлична защита както във всякакви климатични условия, така и по време на бързото пролетно нарастване.

   ДОМАРК 10 ЕК е широкоспектърен триазолен фунгицид характеризиращ се с три механизма на действие – парно, трансламинарно и системно. Парното спомага за преразпределението на продукта върху листната повърхност, трансламинарното допринася за бързото му придвижване между листната повърхност, което осигурява защита на нетретираните части, а системното се характеризира с разпределение на активното вещество-тетраконазол в нетретираните части, в следствие от високата му разтворимост във вода. В резултат ДОМАРК 10 ЕК блокира синтезът на ергостерол в клетъчните стени на гъбните организми като действа предпазно и лечебно.

   Предимства:

   • Отлична ефикасност поради високата присъща химическа активност и сравнително ниската необходима доза на активното вещество на единица площ.
   • DMI фунгицид ценно средство за управление на резистентността във всяка програма за борба с брашнеста мана.
   • Тройно действие – парно, трансламинарно и системно. Прониква бързо и се преразпределя равномерно във всичкси части на растението за дълготрайна и добра защита.
   • Максимална устойчивост на дъжд след 4 часа.
   • Профилактичното и лечебно действие позволява широк прозорец за прилагане. Интервали на пръскане до 21 дни. Безопасен за лозята при всички атмосферни условия.
   • Перфектен за използване в програми със серни, стробилурин и кинолин-съдържащи продукти.
   • Отлична съвместимост с повечето продукти за смесване.
   • Не влияе на органолептичните свойства на плодовете и ферментационните процеси нa виното.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ДОМАРК 10 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   40 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 60 – 89

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 60 – 89

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оидиум (брашнеста мана)

   Доза

   25 - 30 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 17 – 79