Препарати

ДОМАРК 10 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.01.2024

  • Missing thumbnail

   ДОМАРК 10 ЕК е широкоспектърен триазолен фунгицид характеризиращ се с три механизма на действие – парно, трансламинарно и системно. Парното спомага за преразпределението на продукта върху листната повърхност, трансламинарното допринася за бързото му придвижване между листната повърхност, което осигурява защита на нетретираните части, а системното се характеризира с разпределение на активното вещество-тетраконазол в нетретираните части, в следствие от високата му разтворимост във вода. В резултат ДОМАРК 10 ЕК блокира синтезът на ергостерол в клетъчните стени на гъбните организми като действа предпазно и лечебно.

  • Регистрации на ДОМАРК 10 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   40 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 60 – 89

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 60 – 89

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оидиум (брашнеста мана)

   Доза

   25 - 30 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 17 – 79