Препарати

ДИФЛУНОВА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  30.04.2024

  • Missing thumbnail

   Описание на препарата:

   ДИФЛУНОВА е фунфицид със системно действие за борба срещу мана по картофите

   ДИФЛУНОВА съчетава действието на две активни вещества с различен механизъм на действие диметоморф и флуазинам.

   Механизъм на действие:

   Съчетава действието на две активни вещества с различен механизъм на действие диметоморф и флуазинам. Диметаморф има локализирана система и принадлежи към CAA групата, инхибира биосинтезата на фосфолипидите и тяхното разграждане в клетъчната стена, с превантивно, лечебно и антиспорулиращо действие. Флузинам е повърхностен фунгицид, принадлежи към семейството на 2,6-динитроанилин, инхибира дишането на гъбичките, действа върху няколко ензима, причинявайки прекъсване на производството на енергия, с превантивно действие.

   Регистрация за България

   Картофи
   Срещу Мана (Phytophthora infestans) – внася се във фаза BBCH 31-91 (начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират – начало на пожълтяване на листата)
   Брой мин/макс приложения – 4
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка при доза 100 мл/дка

   Карантинен срок: картофи – 7дни

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ДИФЛУНОВА за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 31-91 (начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират – начало на пожълтяване на листата)

   Брой мин/макс приложения – 4
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка