Препарати

ДИФЛАНИЛ СД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.06.2024

  • Missing thumbnail

   Описание на препарата:

   ДИФЛАНИЛ СД е хербицид на основата на дифлуфеникан, активно вещество от семейството на пиридин-карбоксамиди (група HRAC F1). Той е широкоспектърен хербицид с листно действие. Прилаган в разрешената доза, много едногодишни широколистни плевели са чувствителни към него, особено видове мъртва коприва (Lamium sp.), персийско великденче (Veronica persica), полско огнивче (Anagallis arvensis), врабчови чревца (Stellaria media), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), видове подрумче (Anthemis sp.), Aphanes arvensis.

   Употребата на ДИФЛАНИЛ СД се препоръчва само за разрешените употреби и за културите, изброени по-горе. Производителя не носи отговорност за използването на продукта при култури, или за цели, които не са включени в този етикет. Да се прилага преди поникване или след поникване на културата до края на стадия на братене.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

   Преди да започнете напълването на резервоара на пръскачката при приготвяне на работния разтвор, се уверете, че не съдържа течни или твърди остатъци от предходно третиране. След разклащане на контейнера, изсипете ДИФЛАНИЛ СД в резервоара на пръскачката, напълнен до половината с вода и включете бъркалките. Добавете останалата част от необходимия обем вода. По време на пръскането, разбъркването на разтвора трябва да продължи. Никога да не се подготвя повече разтвор за пръскане отколкото е необходим.
   Опаковката трябва да се изплакне с вода трикратно ръчно или със система за почистване с водна струя под налягане. Водите от почистването трябва да се изсипят в резервоара на пръскачката.

   УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
   Да се заорат добре остатъците от предходната култура. Ефективността на продукта ще бъде подпомогната от лека и влажна почва и валежи след третиране. Може да се наблюдава хлороза по първия лист на зърнено- житните култури, която бързо преминава и не оказва ефект върху добива. Равномерната сеитба на дълбочина от 3 см в твърда почва намалява риска от поява на хлороза.

   СМЕСИМОСТ:
   Резервоарните смеси следва да се приготвят в съответствие с нормативните изисквания и добрите земеделски практики. При смесване с друг продукт е задължително да се направи предварителен тест за проверка на физическата и биологична съвместимост, в зависимост от конкретните условия. Производителя на продукта не носи отговорност за последствията от използване на продукта в резервоарна смес с други продукти.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ДИФЛАНИЛ СД за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Зимен
   Внася се до BBCH 29 Край на братенето

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   25 - 37.5 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Зимна пшеница
   Внася се до BBCH 29 Край на братенето

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   Доза : 25 мл/дка

   Пшеница (пролетна)

   Внася се до BBCH 29 Край на братенето
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   Доза : 37.5 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   25 - 37.5 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Ръж Зимна
   Внася се до BBCH 29 Край на братенето

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   Доза : 25 мл/дка

   Ръж (пролетнa)

   Внася се до BBCH 29 Край на братенето
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   Доза : 37.5 мл/дка