Препарати

ДИФКОР 250 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  08.05.2024

  • Missing thumbnail

   Дифкор 250 СК е системен фунгицид, който съдържа дифеноконазол. Това актвно вещество има широк спектър на действие и е ефективен срещу голям брой гъбни заболявания при растенията. Бързо се приема от растението и се разпространява в третираните органи. Продуктът е устойчив на измиване от валежи, паднали 2 часа след третирането, а също така притежава добро продължително действие.

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ на Дифкор 250 СК:

   Дифкор 250 ЕК  има силно изразено предпазно и лечебно действие, а чрез своето трансламинарно действие прониква много бързо през листата и се движи акропетално. Активното вещество инхибира нарастването и разпространението на мицела и подтиска спороношението или репродуктивността на гъбата, като спира формирането на ергостерол в клетките на гъбния патоген. Дифеноконазол е с много висока активност и широк спектър на действие, подтиска развитието на патогенни микроорганизми от класовете Аскомицети, Базидиомицети и Деутеромицети  и  е най-доброто средство за борба срещу гъбните болести от род Алтернария.

   Предимства:

   • Системен фунгицид принадлежащ към групата на триазолите;
   • Има широк спектър на действие и е ефективен срещу голям брой гъбни заболявания при растенията;
   • Бързо се приема от растението и се разпространява в третираните органи;
   • Продуктът е устойчив на измиване от валежи, паднали 2 часа след третирането;
   • Притежава добро продължително действие.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ДИФКОР 250 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   само за семепроизводство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черни петна

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черни петна

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана, Алтернариоза, Аскохитоза, Плесени

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяви листни петна

   Сиво гниене

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черни петна

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Кафяво гниене

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Ранно и късно кафяво гниене

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Червен бренер

   Доза

   12 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във всички фенофази съобразено с карантинния срок

   Брой максимални приложения – 2
   Вода л/дка – 10-100 мл/дка
   Да не се прилага последователно

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернариоза

   Брашнеста мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Кафяво гниене

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Ранно и късно кафяво гниене

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернариоза

   Брашнеста мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сухо стъблено гниене

   Чернилка

   Склеротинийно гниене

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   56 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Черни петна

   Брашнеста мана

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черни петна

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяво гниене

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Ранно и късно кафяво гниене (Monilia sp.) по цветове и клонки.

   По време на цъфтеж (BBCH 60-69) (първи отворени цветове-край на цъфтежа)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   само за семепроизводство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   само за семепроизводство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листен пригор

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Ръжда

   Алтернария

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация