Препарати

ДИФКОР 250 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.01.2024

  • Missing thumbnail

   Дифкор 250 ЕК е системен фунгицид, който съдържа дифеноконазол. Това актвно вещество има широк спектър на действие и е ефективен срещу голям брой гъбни заболявания при растенията. Бързо се приема от растението и се разпространява в третираните органи. Продуктът е устойчив на измиване от валежи, паднали 2 часа след третирането, а също така притежава добро продължително действие.

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   • Системен фунгицид принадлежащ към групата на триазолите;
   • Има широк спектър на действие и е ефективен срещу голям брой гъбни заболявания при растенията;
   • Бързо се приема от растението и се разпространява в третираните органи;
   • Продуктът е устойчив на измиване от валежи, паднали 2 часа след третирането;
   • Притежава добро продължително действие.

  • Регистрации на ДИФКОР 250 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   само за семепроизводство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черни петна

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черни петна

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листен пригор

   Брашнеста мана

   Алтернариоза

   Аскохитоза

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяви листни петна

   Сиво гниене

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черни петна

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяво гниене

   Брашнеста мана

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   болест

   Брашнеста мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернариоза

   Брашнеста мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Кафяво гниене

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернариоза

   Брашнеста мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сухо стъблено гниене

   Чернилка

   Склеротинийно гниене

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   56 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Черни петна

   Брашнеста мана

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черни петна

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяво гниене

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Ранно и късно кафяво гниене (Monilia sp.) по цветове и клонки.

   По време на цъфтеж (BBCH 60-69) (първи отворени цветове-край на цъфтежа)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   само за семепроизводство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   само за семепроизводство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернариоза, Брашнеста мана

   Листен пригор

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Ръжда

   Алтернария

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация