Препарати

ДИФЕНЗОН 25 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  02.05.2024

  • Missing thumbnail

   ДИФЕНЗОН 25 ЕК е широкоспектърен системен фунгицид с отлично предпазно и лечебно действие. Поема се от листата и се придвижва акропетално в растението и има силно трансламинарно действие.

   Той действа като спира формирането на ергостерол в клетките на гъбния патоген, в резултат на което развитието и растежа му се прекратяват.

   Момент на приложение: от фаза начало на развитие на плода до достигане на 90% от окончателния размер на плодовете.

   Разрешени употреби:

   При ябълки срещу струпясване по ябълки (Venturia inaequalis) в доза 20 мл продукт/дка.
   Момент на приложение: от фаза „начало на развитие на плода“ до фаза „достигане на 90% от окончателния размер на плодовете“ (BBCH 71- 79).
   Количество вода: 30-100 л/дка
   Максимален брой приложения на сезон: 4
   Интервал между приложенията: 10-14 дни
   Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 21 дни.

   Метод на приложение:

   Листно приложение с конвенционална наземна техника.

   Забележка: Да се спазва изискването за максимум 4 броя приложения на вегетационен период, поради висок риск от резистентност на патогена към активното вещество дифеноконазол.

   Мерки за ограничаване на риска от резистентност:

   • Спазване на добрата земеделска практика;
   • Прилагане на продукта в препоръчаните дози и брой приложения;
   • Продуктът да се прилага като част от програма за растителна защита, като се редуват активни вещества с различен начин на действие.

   Фитотоксичност:

   При прилагане в разрешените дози и по съответния начин, продуктът не е фитотоксичен за изброените култури.

   Указания за приготвяне на работния разтвор:

   Да не се приготвят по-големи количества разтвор за пръскане, отколкото е необходимо. Преди отмерване на продукта, съдържанието в пластмасовата опаковка да се разклати добре. Измереното количество от продукта да се изсипе в резервоара на пръскачката
   напълнен до половината с чиста вода, при включени бъркалки. Допълнете резервоара до необходимия обем при продължаващо разбъркване. Разбъркването да продължи до използването на целият работен разтвор. Остатъците от продукта да се разредят с вода
   в съотношение 1:10 и да се приложат върху вече третираната повърхно


   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ДИФЕНЗОН 25 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Ябълки
   Струпясване (Venturia inaequalis)