Препарати

ДИФЕНД ЕКСТРА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

08.05.2024

 • Missing thumbnail

  ДИФЕНД ЕКСТРА е широкоспектърен, двойно активен системен фунгицид за третиране на семена, съдържащ дифеноконазол и флудиоксонил. Двете активни вещества взаимно допълват действието си и поради това са идеални за продължителен контрол върху различни болести при житни култури, намиращи се в почвата и в семето.

  Дифеноконазол е триазолов фунгицид със системно действие и широк спектър на действие. Той се абсорбира през семената и се транслоцира към кълновете и развиващите се части на растенията.

  Флудиоксонил е активно вещество от групата фенилпироли, получен от естественото противогъбно съединение пиролнитрин, произвеждано от почвени бактерии от род Pseudomonas spp. Флудиоксонил е широкоспектърен фунгицид с остатъчен ефект. Той се абсорбира частично чрез семената и се транслоцира към кълновете в ограничена степен.

  ДИФЕНД ЕКСТРА е предназначен основно за третиране срещу болести, предавани чрез семена, които причиняват т.нар пропадане на покълващите растения. В разрешените дози, продуктът е изключително толерантен към семената и младите растения.

  ДИФЕНД ЕКСТРА е ефикасен срещу фузариоза (Fusarium spp.), която причинява загиване кълновете и младите растения. Ако продуктът се прилага при семена от зимни зърнено-житни култури, се намалява появата на фузариоза, която допринася за развитието на базични и стъблени болести през пролетта, след зимуване.

   

  ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:

  •  Да се разбърка добре преди употреба.
  • ДИФЕНД ЕКСТРА е толерантен към третираните култури, когато се използва в съответствие с валидното разрешение на продукта и одобрения етикет.
  • Прилагане на ДИФЕНД ЕКСТРА при покълнали, напукани или повредени семена не се препоръчва.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ДИФЕНД ЕКСТРА за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариоза

  Доза

  200 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариоза

  Доза

  200 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариоза

  Твърда главня

  Вджуджаваща главня

  Доза

  200 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариоза

  Твърда главня

  Вджуджаваща главня

  Доза

  200 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариоза

  Твърда главня

  Вджуджаваща главня

  Доза

  200 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация