Препарати

ДИТАН М-45

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ДИТАН М-45 за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Картофена мана

    Кафяви листни петна

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство
    BBCH 13- 89: трети същински лист-пълна зрялост

    Брой мин/макс приложения – 5
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс –50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Кафяви листни петна

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство
    BBCH 15-90: разтваряне на петите листа на главното стъбло – начало на пожълтяване на листата.

    Брой мин/макс приложения – 8 
    Интервал между приложенията – 7 
    Вода л/дка мин/макс –20-80 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    BBCH 01 – 85: Начало на набъбване на листните пъпки; пъпките са видимо набъбнали, люспите на пъпките са удължени и имат светли участъци- напреднало узряване-увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията:

    14 дни при последователни третирания с Дитан М-45
    10 дни – при редуване с продукти на база миклобутанил или фенбуконазол;
    7 дни – при редуване с други продукти

    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    BBCH 15-85: 5 и повече листа са отворени – омекване на зърната

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ръжда

    Доза

    250 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Лук – Шьрлот Полско производство
    BBCH 12-49: втори лист ясно видим-листата са загинали

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс –80-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство
    BBCH 12-49: разтворен втори същински лист-типичен размер, форма и твърдост на главите

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс –50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Алтернария

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство
    BBCH 12-49: втори същински лист – край на нарастване на корена: достигнати са типични форма и размер

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 14
    Вода л/дка мин/макс –100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафяви листни петна

    Картофена мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство
    BBCH 13- 89: трети същински лист-пълна зрялост 

    Брой мин/макс приложения – 5 
    Интервал между приложенията – 7 
    Вода л/дка мин/макс –50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафяви листни петна

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство
    BBCH 16-84: растежа продължава до шести същински лист на главното стъбло – 40% от плодовете са с типичен цвят на зреене

    Брой мин/макс приложения – 5
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс –50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство
    BBCH 15-89: растежа продължава до пети същински лист на главното стъбло – пълна зрялост 

    Брой мин/макс приложения – 4 
    Интервал между приложенията – 7

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство
    BBCH 15-89: растежа продължава до пети същински лист на главното стъбло – пълна зрялост 

    Брой мин/макс приложения – 4 
    Интервал между приложенията – 7

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство
    BBCH 15-89: растежа продължава до пети същински лист на главното стъбло – пълна зрялост

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 7

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    BBCH 01 – 85: Начало на набъбване на листните пъпки; пъпките са видимо набъбнали, люспите на пъпките са удължени и имат светли участъци- напреднало узряване-увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта 

    Брой мин/макс приложения – 4 
    Интервал между приложенията:

    14 дни при последователни третирания с Дитан М-45
    10 дни – при редуване с продукти на база миклобутанил или фенбуконазол; 
    7 дни – при редуване с други продукти 

    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка