Препарати

ДИСКУС ДФ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ДИСКУС ДФ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оидиум (брашнеста мана)

    Доза

    0.02 %

    Карантинен срок

    35 дни

    Вреда

    Мана

    Оидиум (брашнеста мана)

    Доза

    0.015 %

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Или доза (20 г/дка)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Струпясване

    Доза

    0.02 %

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Или доза (20 г/дка)