Препарати

ДИПОЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

17.04.2024

 • Missing thumbnail

  Начин на действие:


  ДИПОЛ
  е селективен системен хербицид, предназначен за вегетационен контрол на житните плевели, благодарение на свойството му бързо да се абсорбира чрез листната маса. Съдържа активното вещество флуазифоп-П-бутил, спадащо към групата на арилоксифеноксипропионатите (HRAC A), чието действие се състои в нарушаване синтеза на мастните киселини чрез инхибиране на ензима ацетил CoA карбоксилаза (ACCаза).

  Начин на приложение:
  ДИПОЛ се прилага чрез пръскане с тракторна пръскачка, директно върху поникналите плевели (1- 3 лист на плевелите – при полски култури; 10-50 см височина на плевелите при третиране на декоративни дървесни насаждения), като се спазва разрешената доза и количество вода необходимо за постигане на добро покритие. Да се прилага в периода след поникване на културите, в начална фаза на развитие на плевелите (пълзящ пирей, див овес, просо, самосевки от житни култури, овсига). Да се прилага в по-ниски дози срещу овес и овсига и в по-високи – срещу фуражни треви. Контролът на многогодишните житни плевели изисква приложение на по-висока доза от продукта.

  Съвместимост:
  ДИПОЛ
  не трябва да се използва в комбинация с други продукти.

  Указания за приготвяне на работния разтвор:
  Напълнете резервоара на пръскачката с половината от необходимото количество чиста вода и включете бъркалката. Добавете продукта и долейте с вода до достигане на необходимия обем. Дръжте бъркалката включена и по време на пръскането. Не приготвяйте и не използвайте повече работен разтвор от необходимото.

  Разрешени употреби:

  При патладжан, маслодайна рапица, слънчоглед, фасул, грах, декоративни дървесни растения*, захарно цвекло, соя за контрол на едногодишни житни плевели.

  Доза: 125 мл продукт/дка, приложен с 20-60 л вода/дка.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ДИПОЛ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 1-3 листа на плевелите, след поникване на културата.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се в активен растеж

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

  Да се прилага когато плевелите са в активен растеж и са достигнали височина 10-50 см. Забележката не е валидна за балур

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  56 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 1-3 листа на плевелите, след поникване на културата.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 1-3 листа на плевелите, след поникване на културата.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 1-3 листа на плевелите, след поникване на културата.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 1-3 листа на плевелите, след поникване на културата.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  75 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 1-3 листа на плевелите, след поникване на културата.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза 1-3 листа на плевелите, след поникване на културата.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка