Препарати

ДИПЕЛ 2Х

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • Садържа живи бактерии Бацилус турингиензис вар. Курстаки,

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

23.05.2024

 • Missing thumbnail

  ДИПЕЛ 2Х е биологичен инсектицид предназначен за борба с листогризещи гъсеници от разред Lepidoptera (Пеперуди) по зеленчукови култури на открито и в оранжерии, овощни култури, лозя, цветя, ориз, градини, паркове и други.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  ДИПЕЛ 2Х съдържа протеинови ендотоксинни кристали и спори. Ендотоксинът е селективна стомашна отрова. Спорите предизвикват токсичност посредством навлизането им в кръвта на насекомото:

  а) Ларвите поемат спори и кристали на ДИПЕЛ 2Х чрез хранене с третираната листна маса.
  б) Храненето се преустановява минути след като кристалите са попаднали в стомаха и са перфорирали клетъчните му стени.
  в) В следствие на перфорирациите, спорите навлизат в цялото тяло на насекомото.
  г) Ларвите спират да се хранят след по-малко от половин час, изгубват окраската си, потъмняват, спират да се движат и умират в период от 1-3 дни.

  ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

  Необходимото количество препарат да се излее в наполовината пълен с вода резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долее до горе при непрекъснато разбъркване, така че да се получи хомогенна смес.

  СМЕСИМОСТ:

  Не се смесва с алкални продукти и разтвори, включително листни торове или медни продукти, както и с Бордолезов разтвор. Поради голямото разнообразие на използваните ПАВ (прилепители), емулгатори, и разтворители при формулацията на продукти за растителна защита, не трябва да се прави резервоарна смес преди да се потвърди, че компонентите в нея са физически съвместими.

  ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ:

  ДиПеЛ 2Х не е фитотксичен за културите при регистрираните доза на употреба. На площите третирани с ДиПeЛ 2Х не е установено влияние върху следващите култури.

  СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ, ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

  -Третирането трябва да се извърши, когато ларвите са млади, в период на активно хранене, преди да са нанесли голямо поражение върху културата.
  – Ако е необходимо второ третиране, то трябва да се направи след 7-10 дни в зависимост от вегетацията на растението, имало ли е валежи след третирането и смъртността на неприятеля.
  – Необходимо е количеството вода, с което се работи да бъде достатъчно, за да се осигури равномерно покритие на нападнатите растения.
  – Да се използва ДиПеЛ 2Х до 3 пъти на сезон срещу поколение.
  -След приключване на третирането с ДиПеЛ 2Х е необходимо забавяне на напояването в оранрежийни условия и в региона, за да се избегне измиването на продукта.
  – С препарата могат да работят всички лица навършили 18 години (свободна употреба).
  – Период от последното третиране до прибирането на реколтата – не се налага (карантинен срок).

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ДИПЕЛ 2Х за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Златозадка

  Бяла американска пеперуда

  Доза

  100 гр/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Гъботворка

  Доза

  100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  срещу гъсеници 0,1%

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла американска пеперуда

  Златозадка

  Доза

  100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Гъботворка

  Доза

  100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  срещу гъсеници 0,1%

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла американска пеперуда

  Златозадка

  Доза

  100 г/кда

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Гъботворка

  Борова процесионка

  Доза

  100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла американска пеперуда

  Златозадка

  Доза

  100 гр/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Гъботворка

  Доза

  100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  срещу гъсеници 0,1%

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Бяла зелева пеперуда

  Доза

  100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Златозадка

  Бяла американска пеперуда

  Доза

  100 гр/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Гъботворка

  Доза

  100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  срещу гъсеници 0,1%

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Златозадка

  Бяла американска пеперуда

  Доза

  100 гр/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Гъботворка

  Доза

  100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  срещу гъсеници 0,1%

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Шарен гроздов молец

  Доза

  100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  срещу гъсеници 0,1%

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла американска пеперуда

  Златозадка

  Доза

  100 гр/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Гъботворка

  Доза

  100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  срещу гъсеници 0,1%

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Златозадка

  Бяла американска пеперуда

  Доза

  100 гр/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Гъботворка

  Доза

  100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  срещу гъсеници 0,1%

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла американска пеперуда

  Златозадка

  Доза

  100 гр/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Гъботворка

  Доза

  100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  срещу гъсеници 0,1%

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла американска пеперуда

  Златозадка

  Доза

  100 гр/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Гъботворка

  Доза

  100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  срещу гъсеници 0,1%

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла американска пеперуда

  Златозадка

  Доза

  100 гр/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Гъботворка

  Доза

  100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  срещу гъсеници 0,1%