Препарати

ДИПЕЛ ДФ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • Съдържа бактерии - Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki щам ABTS-351 - 540 г/кг

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

23.05.2024

 • Missing thumbnail

  ДИПЕЛ ДФ е биологичен инсектицид предназначен за борба с листогризещи гъсеници от разред Lepidoptera (Пеперуди) по зеленчукови култури на открито и в оранжерии, овощни култури, лозя, цветя, ориз, градини, паркове и други.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  ДИПЕЛ ДФ съдържа протеинови ендотоксинни кристали и спори. Ендотоксинът е селективна стомашна отрова. Спорите предизвикват токсичност посредством навлизането им в кръвта на насекомото:

  а) Ларвите поемат спори и кристали на ДИПЕЛ ДФ чрез хранене с третираната листна маса.
  б) Храненето се преустановява минути след като кристалите са попаднали в стомаха и са перфорирали клетъчните му стени.
  в) В следствие на перфорирациите, спорите навлизат в цялото тяло на насекомото.
  г) Ларвите спират да се хранят след по-малко от половин час, изгубват окраската си, потъмняват, спират да се движат и умират в период от 1-3 дни.

  ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

  Необходимото количество препарат да се излее в наполовината пълен с вода резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долее до горе при непрекъснато разбъркване, така че да се получи хомогенна смес.

  СМЕСИМОСТ:

  Не се смесва с алкални продукти и разтвори, включително листни торове или медни продукти, както и с Бордолезов разтвор. Поради голямото разнообразие на използваните ПАВ (прилепители), емулгатори, и разтворители при формулацията на продукти за растителна защита, не трябва да се прави резервоарна смес преди да се потвърди, че компонентите в нея са физически съвместими.

  ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ:

  ДИПЕЛ ДФ не е фитотксичен за културите при регистрираните доза на употреба. На площите третирани с ДИПЕЛ ДФ не е установено влияние върху следващите култури.

  СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ, ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

  -Третирането трябва да се извърши, когато ларвите са млади, в период на активно хранене, преди да са нанесли голямо поражение върху културата.
  – Ако е необходимо второ третиране, то трябва да се направи след 7-10 дни в зависимост от вегетацията на растението, имало ли е валежи след третирането и смъртността на неприятеля.
  – Необходимо е количеството вода, с което се работи да бъде достатъчно, за да се осигури равномерно покритие на нападнатите растения.
  – Да се използва ДИПЕЛ ДФ до 3 пъти на сезон срещу поколение.
  -След приключване на третирането с ДИПЕЛ ДФ е необходимо забавяне на напояването в оранрежийни условия и в региона, за да се избегне измиването на продукта.
  – С препарата могат да работят всички лица навършили 18 години (свободна употреба).
  – Период от последното третиране до прибирането на реколтата – не се налага (карантинен срок).

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ДИПЕЛ ДФ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла зелева пеперуда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Дяволска пеперуда

  Зелев молец

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Репна пеперуда

  Доза

  75 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  При Зелеви култури (броколи, зеле, карфиол, китайско зеле, кейл), Плодни зеленчуци (бамя, пъпеш, домат, пипер, патладжан), Листни зеленчуци (ескароле, маруля) Стъблени зеленчуци (артишок, праз)

  Срещу ларви на пеперуди.
  Внася се при излюпване на ларвите (1- ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколение)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка,

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Пеперуди

  Листозавивачки

  Молци

  Доза

  50 - 150 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Срещу Ларви на пеперуди в т. ч. листозавивачки (Archips rosanusи Archips podana), видове от род Hyponomeuta вкл. Hyponomeuta padellas, Hyponomeuta malinellus

  Внася се при поява на млади ларви, от всяко поколение

  Брой мин/макс приложения – 3-10
  (2-5 за поколе-ние)
  Интервал между приложенията – 3-16 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла зелева пеперуда

  Доматен миниращ молец

  Памукова нощенка

  Репна пеперуда

  Зелев молец

  Гамозначна нощенка

  Дяволска пеперуда

  Зелева нощенка

  Доза

  75 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Полско производство

  Внася се при излюпване на ларвите (1-ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколе-ние)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка,

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла зелева пеперуда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Дяволска пеперуда

  Зелев молец

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Репна пеперуда

  Доза

  75 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  При Зелеви култури (броколи, зеле, карфиол, китайско зеле, кейл), Плодни зеленчуци (бамя, пъпеш, домат, пипер, патладжан), Листни зеленчуци (ескароле, маруля) Стъблени зеленчуци (артишок, праз)

  Срещу ларви на пеперуди.
  Внася се при излюпване на ларвите (1- ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколение)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка,

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Цитрусов молец (Prays citri)

  Доза

  50 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Ларви на цитрусов молец (Prays citri) – внася се по време на цъфтеж, при поява на ларви 1 -ва възраст

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 200-400 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Сребристо точкова нощенка

  Доза

  75 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Срещу ларви.
  Внася се при излюпване на ларвите (1- ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколение)
  Вода л/дка мин/макс – в зависимост от хабитуса на растенията за пълно покритие

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла зелева пеперуда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Дяволска пеперуда

  Зелев молец

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Репна пеперуда

  Доза

  75 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Доза

  50 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Полско производство

  Внася се при излюпване на ларвите (1-ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколе-ние)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка,

  В оранжерии
  Срещу Ларви на пеперуди, включващи: зелева пеперуда (Mamestra brassicae), доматен миниращ молец (Tuta absoluta), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), видове от род Heliothis, Spodoptera exigua, видове от род Plusia, градинска нощенка (Lacanobia oleracea), гамозначна нощена (Autographa gamma), Spodoptera littoralis, видове от род Spodoptera, Trichoplusia ni –

  Внася се при излюпване на ларвите (1-ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколе-ние)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – количество работен разтвор да покрива изцяло растенията, без стичане

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла зелева пеперуда

  Доматен миниращ молец

  Памукова нощенка

  Репна пеперуда

  Зелев молец

  Зелева нощенка

  Дяволска пеперуда

  Гамозначна нощенка

  Доза

  75 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Полско производство

  Внася се при излюпване на ларвите (1-ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколе-ние)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка,

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла зелева пеперуда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Дяволска пеперуда

  Зелев молец

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Репна пеперуда

  Доза

  75 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  При Зелеви култури (броколи, зеле, карфиол, китайско зеле, кейл), Плодни зеленчуци (бамя, пъпеш, домат, пипер, патладжан), Листни зеленчуци (ескароле, маруля) Стъблени зеленчуци (артишок, праз)

  Срещу ларви на пеперуди.
  Внася се при излюпване на ларвите (1- ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколение)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка,

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Пеперуди

  Прасковен клонков молец

  Листозавивачки

  Доза

  75 - 150 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви
  Внася се при поява на млади ларви (1-ва възраст) на всяко поколение

  Брой мин/макс приложения – 3-10 (2-5 на поколение)
  Интервал между приложенията – 3-16 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

  Минимална употреба

  Срещу Ларви на пеперуди в т. ч. листозавивачки (Archips rosanusи Archips podana), ябълков молец (Yponomeuta sp)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла зелева пеперуда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Дяволска пеперуда

  Зелев молец

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Репна пеперуда

  Доза

  75 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  При Зелеви култури (броколи, зеле, карфиол, китайско зеле, кейл), Плодни зеленчуци (бамя, пъпеш, домат, пипер, патладжан), Листни зеленчуци (ескароле, маруля) Стъблени зеленчуци (артишок, праз)

  Срещу ларви на пеперуди.
  Внася се при излюпване на ларвите (1- ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколение)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка,

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Пеперуди

  Листозавивачки

  Молци

  Доза

  50 - 150 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Срещу Ларви на пеперуди в т. ч. листозавивачки (Archips rosanusи Archips podana), видове от род Hyponomeuta вкл. Hyponomeuta padellas, Hyponomeuta malinellus

  Внася се при поява на млади ларви, от всяко поколение

  Брой мин/макс приложения – 3-10
  (2-5 за поколе-ние)
  Интервал между приложенията – 3-16 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла зелева пеперуда

  Доматен миниращ молец

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Репна пеперуда

  Зелев молец

  Гамозначна нощенка

  Дяволска пеперуда

  Доза

  75 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Полско производство

  Внася се при излюпване на ларвите (1-ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколе-ние)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка,

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Цитрусов молец (Prays citri)

  Доза

  50 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Ларви на цитрусов молец (Prays citri) – внася се по време на цъфтеж, при поява на ларви 1 -ва възраст

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 200-400 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Зелев молец

  Доза

  50 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Срещу Ларви на пеперуди, включващи: зелева пеперуда (Mamestra brassicae), доматен миниращ молец (Tuta absoluta), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), видове от род Heliothis, Spodoptera exigua, видове от род Plusia, градинска нощенка (Lacanobia oleracea), гамозначна нощена (Autographa gamma), Spodoptera littoralis, видове от род Spodoptera, Trichoplusia ni –

  Внася се при излюпване на ларвите (1- ва възраст)
  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколение)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – количество работен разтвор да покрива изцяло растенията, без стичане

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листозавивачки

  Ябълков плодов червей

  Дървесница

  Доза

  50 - 150 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви
  Внася се при поява на млади ларви (1-ва възраст) на всяко поколение

  Брой мин/макс приложения – 3-8
  Интервал между приложенията – 6 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

  Минимална употреба

  Срещу Ларви на пеперуди в т. ч. дървесница

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Пеперуди

  Листозавивачки

  Молци

  Доза

  50 - 150 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Срещу Ларви на пеперуди в т. ч. листозавивачки (Archips rosanusи Archips podana), видове от род Hyponomeuta вкл. Hyponomeuta padellas, Hyponomeuta malinellus

  Внася се при поява на млади ларви, от всяко поколение

  Брой мин/макс приложения – 3-10
  (2-5 за поколе-ние)
  Интервал между приложенията – 3-16 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Цитрусов молец (Prays citri)

  Доза

  50 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Ларви на цитрусов молец (Prays citri) – внася се по време на цъфтеж, при поява на ларви 1 -ва възраст

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 200-400 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Еднопоясен гроздов молец

  Пеперуди

  Шарен гроздов молец

  Доза

  50 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви
  Първо третиране в стадий на развитие на яйцето „черни очи“, 2 дни преди излюпване

  Брой ми/макс приложения – 1-8
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Цитрусов молец (Prays citri)

  Доза

  50 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Ларви на цитрусов молец (Prays citri) – внася се по време на цъфтеж, при поява на ларви 1 -ва възраст

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 200-400 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла зелева пеперуда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Дяволска пеперуда

  Зелев молец

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Репна пеперуда

  Доза

  75 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  При Зелеви култури (броколи, зеле, карфиол, китайско зеле, кейл), Плодни зеленчуци (бамя, пъпеш, домат, пипер, патладжан), Листни зеленчуци (ескароле, маруля) Стъблени зеленчуци (артишок, праз)

  Срещу ларви на пеперуди.
  Внася се при излюпване на ларвите (1- ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколение)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка,

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Маслинов костилков пробивач

  Доза

  37.5 - 75 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Първо приложе-ние при 5-25% отворени цветове

  Брой мин/макс приложения – 3-10 (2-5 за поколение)
  Интервал между приложенията – 3-16 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Пеперуди

  Листозавивачки

  Молци

  Доза

  50 - 150 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Срещу Ларви на пеперуди в т. ч. листозавивачки (Archips rosanusи Archips podana), видове от род Hyponomeuta вкл. Hyponomeuta padellas, Hyponomeuta malinellus

  Внася се при поява на млади ларви, от всяко поколение

  Брой мин/макс приложения – 3-10
  (2-5 за поколе-ние)
  Интервал между приложенията – 3-16 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Пеперуди

  Доза

  75 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви на пеперуди, включващи: Mythimna unipuncta, видове от род Spodoptera – при излюпване на ларвите (1- ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-50 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Доза

  15 - 40 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на млади ларви, от всяко поколение

  Брой мин/макс приложения – 10 (1-3 на поколение)
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла зелева пеперуда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Дяволска пеперуда

  Зелев молец

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Репна пеперуда

  Доза

  75 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Зелев молец

  Доза

  50 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Полско производство

  Внася се при излюпване на ларвите (1-ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколе-ние)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка,

  В оранжерии
  Срещу Ларви на пеперуди, включващи: зелева пеперуда (Mamestra brassicae), доматен миниращ молец (Tuta absoluta), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), видове от род Heliothis, Spodoptera exigua, видове от род Plusia, градинска нощенка (Lacanobia oleracea), гамозначна нощена (Autographa gamma), Spodoptera littoralis, видове от род Spodoptera, Trichoplusia ni –

  Внася се при излюпване на ларвите (1-ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколе-ние)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – количество работен разтвор да покрива изцяло растенията, без стичане

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла зелева пеперуда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Дяволска пеперуда

  Зелев молец

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Репна пеперуда

  Доза

  75 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Зелев молец

  Доза

  50 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Полско производство

  Внася се при излюпване на ларвите (1-ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколе-ние)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка,

  В оранжерии
  Срещу Ларви на пеперуди, включващи: зелева пеперуда (Mamestra brassicae), доматен миниращ молец (Tuta absoluta), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), видове от род Heliothis, Spodoptera exigua, видове от род Plusia, градинска нощенка (Lacanobia oleracea), гамозначна нощена (Autographa gamma), Spodoptera littoralis, видове от род Spodoptera, Trichoplusia ni –

  Внася се при излюпване на ларвите (1-ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколе-ние)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – количество работен разтвор да покрива изцяло растенията, без стичане

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Цитрусов молец (Prays citri)

  Доза

  50 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Ларви на цитрусов молец (Prays citri) – внася се по време на цъфтеж, при поява на ларви 1 -ва възраст

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 200-400 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла зелева пеперуда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Дяволска пеперуда

  Зелев молец

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Репна пеперуда

  Доза

  75 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  При Зелеви култури (броколи, зеле, карфиол, китайско зеле, кейл), Плодни зеленчуци (бамя, пъпеш, домат, пипер, патладжан), Листни зеленчуци (ескароле, маруля) Стъблени зеленчуци (артишок, праз)

  Срещу ларви на пеперуди.
  Внася се при излюпване на ларвите (1- ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколение)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка,

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Пеперуди

  Прасковен клонков молец

  Листозавивачки

  Доза

  75 - 150 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви
  Внася се при поява на млади ларви (1-ва възраст) на всяко поколение

  Брой мин/макс приложения – 3-10 (2-5 на поколение)
  Интервал между приложенията – 3-16 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

  Минимална употреба

  Срещу Ларви на пеперуди в т. ч. листозавивачки (Archips rosanusи Archips podana), ябълков молец (Yponomeuta sp)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла зелева пеперуда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Дяволска пеперуда

  Зелев молец

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Репна пеперуда

  Доза

  75 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Полско производство

  Срещу Ларви на пеперуди, включващи: зелева пеперуда (Mamestra brassicae), Depressaria erinaceella,, доматен миниращ молец (Tuta absoluta), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), видове от род Heliothis, Spodoptera exigua, бяла (голяма) зелева пеперуда (Pieris brassicae), ряпна пеперуда (Artogeia rapae), видове от род Plusia, зелев молец (Plutella xylostella), видове от род Plutella, градинска нощенка (Lacanobia oleracea), гамозначна нощена (Autographa gamma), Spodoptera littoralis, други видове от род Spodoptera, Trichoplusia ni дяволска пеперуда (Cynthia cardui)

  Внася се при излюпване на ларвите (1-ва възраст)

  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколе-ние)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка,

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Пеперуди

  Прасковен клонков молец

  Листозавивачки

  Доза

  75 - 150 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви
  Внася се при поява на млади ларви (1-ва възраст) на всяко поколение

  Брой мин/макс приложения – 3-10 (2-5 на поколение)
  Интервал между приложенията – 3-16 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

  Минимална употреба

  Срещу Ларви на пеперуди в т. ч. листозавивачки (Archips rosanusи Archips podana), ябълков молец (Yponomeuta sp)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Доза

  15 - 75 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви.
  Внася се при поява на млади ларви, от всяко поколение

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Зелев молец

  Доза

  50 - 100 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Срещу Ларви на пеперуди, включващи: зелева пеперуда (Mamestra brassicae), доматен миниращ молец (Tuta absoluta), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), видове от род Heliothis, Spodoptera exigua, видове от род Plusia, градинска нощенка (Lacanobia oleracea), гамозначна нощена (Autographa gamma), Spodoptera littoralis, видове от род Spodoptera, Trichoplusia ni –

  Внася се при излюпване на ларвите (1- ва възраст)
  Брой мин/макс приложения – 1-8 (1-3 на поколение)
  Интервал между приложенията – приблизително 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – количество работен разтвор да покрива изцяло растенията, без стичане

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Пеперуди

  Доза

  20 - 50 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви на пеперуди.
  Внася се при поява на млади ларви, от всяко поколение

  Брой мин/макс приложения – 1-6 (1-3 на поколение)
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Пеперуди

  Прасковен клонков молец

  Листозавивачки

  Доза

  75 - 150 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви
  Внася се при поява на млади ларви (1-ва възраст) на всяко поколение

  Брой мин/макс приложения – 3-10 (2-5 на поколение)
  Интервал между приложенията – 3-16 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

  Минимална употреба

  Срещу Ларви на пеперуди в т. ч. листозавивачки (Archips rosanusи Archips podana), ябълков молец (Yponomeuta sp)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листозавивачки

  Ябълков плодов червей

  Дървесница

  Доза

  50 - 150 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви
  Внася се при поява на млади ларви (1-ва възраст) на всяко поколение

  Брой мин/макс приложения – 3-8
  Интервал между приложенията – 6 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

  Минимална употреба

  Срещу Ларви на пеперуди в т. ч. дървесница