Препарати

ДИНАСТИ 25ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.01.2024

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ДИНАСТИ 25ЕВ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оидиум (брашнеста мана)

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   или 0,04 %

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сухо стъблено гниене

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   56 дни

   Вреда

   Склеротинийно гниене

   Доза

   50 - 70 мл/дка

   Карантинен срок

   56 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Брашнеста мана

   Черни листни петна

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Да не се използва за рози, предназначени за производство на хранителни продукти.