Препарати

ДИНАЛИ 090 ДК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  23.04.2024

  • Missing thumbnail

   ДИНАЛИ 090 ДК е Системен фунгицид, силно ефикасен срещу Черно гниене и брашнеста мана (оидиум), особено по гроздовете.

   Предимства на продукта:

   • Двойно действие на две активни вещества от две различни химични групи, с различен механизъм на действие – липса на устойчивост на патогените;
   • Допълнително действие с газова фаза;
   • Широк спектър срещу други икономически важни болести – черно гниене и червен бренер;
   • Широк спектър на действие върху три основни патогена;
   • Възможност за включване в резервоарни смеси с повечето от обичайно използваните пестициди;
   • Нов тип формулация (ДК – дисперсионен концентрат);
   • Не влияе на процеса на винификация и органолептичните качества на вината;
   • Благоприятен токсикологичен профил.

   Съвети за приложение:

   • ДИНАЛИ 090 ДК осигурява отлична защита на цялото растение, особено за опазване на гроздето (зърната);
   • Най-подходящият момент за включване в схемата е след формиране на зърното (след цъфтеж), до прошарване на гроздето;
   • Преди смесване с други пестициди да се направи тест за смесимост;
   • Интервал на приложение: 10-14 дни. При благоприятни за развитие на болестта условия да се спазва по-краткия интервал. При такива условия много добри резултати се получават и при комбиниране с Тиовит Джет.
   • ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COMПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

    Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ДИНАЛИ 090 ДК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черно гниене

   Червен бренер

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Оидиум (брашнеста мана)

   Доза

   50 - 65 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 16-89