Препарати

ДИМИЛИН 25 ВП

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.09.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ДИМИЛИН 25 ВП за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    червеноглава борова листна оса

    Доза

    10 г/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    червеноглава борова листна оса

    Доза

    20 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    червеноглава борова листна оса при бор

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Източен плодов червей

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    30 дни

    Вреда

    Кръгломиниращ молец

    Доза

    0.05 %

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    50 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Източен плодов червей

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Крушова листна бълха

    Източен плодов червей

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    30 дни

    Вреда

    Кръгломиниращ молец

    Доза

    0.05 %

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    50 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    50 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Източен плодов червей

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    50 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Агрилус

    Доза

    100 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Третира се 3-4 дни преди беритба

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    50 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кръгломиниращ молец

    Сливов плодов червей

    Доза

    0.05 %

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Доза

    0.05 %

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    -малка тополова стъкленка в тополови разсадници.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    50 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кръгломиниращ молец

    Доза

    0.05 %

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    30 дни

    Вреда

    Кръгломиниращ молец

    Доза

    0.05 %

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация