Препарати

ДИМИКС 500 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  07.05.2024

  • Missing thumbnail

   Димикс 500 СК е фунгицид с локално системно действие, за контрол на мана по картофи и лози с предпазно действие.
   Механизъм на действие: Димикс 500 СК е широкоспектърен системен фунгицид за борба срещу болести причинени от клас Oomycetes. Притежава контактно и проникващо действие.
   Препоръки за употреба с други пестициди:
   • Димикс 500 може да се прилага в резервоарна смес с манкозеб срещу мана по картофи.
   • Срещу мана по лозя продуктът може да се прилага в резервоарна смес с продукти, съдържащи фолпет и манкозеб.

   Предимства на продукта:

   • Концентрирана формула с високо качество;
   • Незабавен ефект с изкореняващо болестта действие;
   • Гъвкава употреба в смеси с контактни фунгициди;
   • Усвоява се бързо и не се измива от дъжд;
   • Препоръчва се в интегрираните схеми за растителна защита;
   • Не уврежда основните полезни видове организми;
   • Не влияе негативно на ферментационните процеси и вкуса на гроздето.

    

   РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

   Картофи: внася се във фаза ВВСН 11-89 Разтваряне на първите листа на главното стъбло – плодовете от първото плодообразуване се сбръчкват, семената потъмняват – Мана (Phytophthora infestans) – 30-36 мл/дка

   *Прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи манкоцеб.

   Лозя: внася се във фаза BBCH 53-79 Съцветията се виждат изцяло – повечето зърна се събират, грозда се затваря – Мана (Plasmopara viticola) – 34 мл/дка

   * Прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи фолпет.

   Лозя: внася се във фаза BBCH 53-79 Съцветията се виждат изцяло – повечето зърна се събират, грозда се затваря – Мана (Plasmopara viticola) – 30 мл/дка

   * Прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи манкоцеб.

   Карантинен срок (дни): 7 – картофи; 28 – лозя.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ДИМИКС 500 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   30 - 36 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи манкоцеб
   Внася се във фаза ВВСН 11-89 Разтваряне на първите листа на главното стъбло – плодовете от първото плодообразуване се сбръчкват, семената потъмняват

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   34 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Вреда

   Мана

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи фолпет
   Внася се във фаза BBCH 53-79 Съцветията се виждат изцяло – повечето зърна се събират, грозда се затваря