Препарати

ДИКОПУР Ф

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.04.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие:
   Дикопур Ф
   е селективен, системен, хормоноподобен, вегетационен хербицид на основа на феноксикарбоксилова киселина, за контрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница, ечемик и царевица. Дикопур Ф нарушава ауксиновия синтез на веществата и причинява резки промени във въглехидратния и белтъчен обем, като в резултат се потиска и делението на клетките на чувствителните плевелни видове.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
   Необходимото количество продукт съобразно разрешената доза, да се излее в наполовина пълен с вода резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долее до горе при непрекъснато разбъркване, така че да се получи хомогенна смес. Разтворът да се използва непосредствено след приготвянето му и да не остава за следващи дни. Веднага след приключване на работа, техниката за приложение да се почисти с вода и почистващ продукт, последвано от многократно обилно изплакване.

   СМЕСИМОСТ:
   Дикопур Ф може да се използва в резервоарни смеси с широка гама продукти. Задължително трябва да се направи тест за смесимост между двата продукта преди смесването им в пръскачката.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ДИКОПУР Ф за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   150 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза братене на културите.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   150 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза братене на културите.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза 3-5 лист на културата.