Препарати

ДИКОПУР ТОП 464 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.06.2024

  • Missing thumbnail

   ДИКОПУР ТОП 464 СЛ е хербицид, съставен от две активни вещества със селективно и системно действие.

   Начин на действие:

   Продуктът е селективен за пшенични и царевични култури. Активните вещества се задържат върху повърхността на листата и се пренасят в останалите части на растението – в зоните на растеж в надземната част и в корените. Метаболизмът на клетките нараства много, те започват да се развиват неконтролируемо. В следствие на изразходването на енергия при развитието си плевелите изсъхват. Максимална ефективност се постига при приложение във топло и влажно време, в активен период на растеж на плевелите, когато са силно чувствителни към препарати за растителна защита.

   Начин на приложение:
   ДИКОПУР ТОП 464 СЛ се нанася след поникване на едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Житните култури се обработват от фазата на братене до образуване на първия възел. Плевелите е необходимо да са във фаза 2-4 листа и да са достигнали височина 10-15 см. Не се препоръчва използването на хербицида, когато третираната култура е образувала 2-3 възела, защото съществува опасност от фитотоксичност и от намаляване на продукцията.
   При царевица продуктът се нанася при 4-6 листа на културата и фаза розетка на плевелите.
   Препоръчителното количество разтвор е 20-40 л/дка.

   Предимства на препарата:
   – Синергизъм – комбинация от две ефективни активни вещества, които взаимно се допълват в действието си
   – Широка гама от дейности
   – Ефективност – изключително ефективен при потискане и на най-устойчивите широколистни плевели

   Третирани растения: пшеница, царевица
   Плевели, върху които се прилага: обикновен щир, просфорник, полско подрумче, черен синап, бяла куча лобода, полска поветица, обикновена ралица, лечебен росопас, лайка, пача трева, поветицовидно фасулче, полска къпина, лечебна мъдрица, млечok

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ДИКОПУР ТОП 464 СЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Зимен ечемик
   Внася се във фаза ВВСН 14-29 (3 листа разтворени-край на братенето. Видими са максимален брои братя) пролетта

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 25-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Зимна пшеница
   Внася се във фаза ВВСН 14-29 (3 листа разтворени-край на братенето. Видими са максимален брои братя) пролетта

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 25-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Царевица за зърно

   Внася се във фаза ВВСН 13-18 (разтваряне на трети лист-осми лист)  пролетта.
   При царевица ца силаж във височина на културата 10-20 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 25-30 л/дка

   Царевица за силаж

   Височина на културата 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 25-30 л/дка