Препарати

ДИКЛАЙН 2.5 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

25.04.2024

 • Missing thumbnail

  ДИКЛАЙН 2.5 ЕК е инсектицид с контактно и стомашно действие, с широк спектър на действие срещу вредните насекоми. Притежава бързо инициално действие, позволява достатъчно дълга защита на растенията и безопасност при употреба.

  ДИКЛАЙН 2.5 ЕК е широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие. Притежава бързо инициално действие, позволява достатъчно дълга защита на растенията. ДИКЛАЙН 2,5 ЕК действа при контакт и поглъщане, така че е необходимо да се направи много прецизно третиране, като се следи да се опръска възможно найравномерно цялото растение. За да се гарантира висока ефикасност на третирането, трябва да се третира преди неприятеля да е проникнал в растението или да е предизвикал повреда на листата.

   

  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛТАМЕТРИН

  Физични и химични свойства:

  Техническият делтаметрин е бял кристален прах без мирис. Добре емулгиран във вода, но практически неразтворим в нея, разтворим в органични разтворители (етилов алкохол, ацетон, диоксан), умерено разтворим в ксилен, бензен и други ароматни разтворители, слабо разтворим в керосин. Устойчив на света. Има леко кисела реакция. Делтаметринът е най-активният чист изомер от 8 възможни, което обяснява неговата висока инсектицидност. Делтаметринът е разтворим в минерални и растителни масла и практически неразтворим във вода. Следователно, когато се въвежда в организма в маслени разтвори, той е токсичен, а когато се използва под формата на водни суспензии, е нетоксичен.

  Действие върху вредните организми:

  В сравнение с други пиретроиди , съдържащи хризантема киселина като тяхна основа, в делтаметрин радикалите в общата формула са представени от бромни атоми. Активното вещество съдържа само 1 изомер, но той е този, който определя инсектицидните свойства. Останалите изомери са отстранени от техническия продукт. Това обуславя високата инсектицидна активност на препаратите на основата на делтаметрин. Делтаметринът, подобно на други пиретроиди , нарушава функцията на нервната система, действа върху натриево-калиевите канали и метаболизма на калций в синапсите, което води до прекомерно освобождаване на ацетилхолин по време на преминаването на нервен импулс. Отравянето се проявява в силно вълнение, увреждане на двигателните центрове.

  Продължителността на защитното действие е 15 дни.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ДИКЛАЙН 2.5 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Зелена ябълкова листна въшка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   (0,03 %)