Препарати

ДИВА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.06.2024

  • Missing thumbnail

   Дива е контактен хербицид за борба с широколистни плевели по време на вегетацията на царевицата. Активното вещество пиридат е единственият представител на химичната група фенил-пиридазин (група HRAC C3), одобрен за приложение в царевица. Инхибира фотосинтезата чрез D1 кинон свързващ протеин на фотосистема II, като транспортът на електрони е прекъснат необратимо. Благодарение на липофилните си характеристики Дива се абсорбира бързо от листата на плевелите.

   Растежът на плевелите спира веднага и при оптимални условия видимият ефект е 3-4 дни след третирането под формата на некротични петна започващи от края на листната петура. Поради специфичният си механизъм на действие Дива трябва да се прилага само в резервоарна смес с друг противошироколистен хербицид. До момента най-добре е проучен синергичния ефект на Дива в комбинация с Темза 100 ЕК (100 г/л мезотрион). Добавянето на продукт с различен механизъм на действие, като Дива към програмите за контрол на плевелите в царевицата спомага да се избегне създаването на устойчиви видове.

    

   РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

   • Царевица – 150мл/дка (еднократно) или 75мл/дка + 75мл/дка (двукратно през 7 дни)

   РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ:

   • Сорго – Едногодишни широколистни плевели – 75 мл/дка
   • Нахут – Едногодишни широколистни плевели – 75-150 мл/дка; При второ приложение в интервал 7 дни – 75 мл/дка
   • Карантинен срок (дни): не се изисква

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ДИВА за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   75 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза BBCH 12-18 (разтворен 2-лист-разтворен 8-ми лист) на културата

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза BBCH 13-18 (разтворен 3-лист-разтворен 8-ми лист) на културата

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интревал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   75 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтворен 2- ри лист-разтворен 8-ми лист) на културата.
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   Доза : 150 мл/дка

   Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтворен 2-ри лист-разтворен 8-ми лист) на културата
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   Доза : 75 мл/дка