Препарати

ДЖАНЕРО 480 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

03.06.2024

 • Missing thumbnail

  ДЖАНЕРО 480 СЛ е селективен хербицид за борба след поникване на двусемеделни и едносемеделни плевели при царевица, сладка царевица, сорго, житни култури и стърнища

  ДЖАНЕРО 480 СЛ e oстатъчен, системен, преди поникване и след поникване хербицид, абсорбира се от корените и надземните части. Той лесно се премества през флоема и ксилема и има тенденция да се натрупва в области с висока метаболитна активност, като например тъканите на меристема. Той пречи на растежа и развитието на клетките, като замества естествените ауксини и в катаболната фаза на анаеробната гликолиза.

  Регистрирани култури:

  • Зимна и пролетна пшеница, зимен и
   пролетен ечемик, тритикале, ръж, овес

  Ефикасен срещу:

  • Срещу едногодишни и многогодишни
   широколистни плевели – внася се във фаза
   ВВСН 21-30 (начало на братене-начало на
   удължаване на стъблото) През пролетта
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  Опасности за здравето: Предизвиква сериозно дразнене на очите. Опасности за околната среда: Силно токсичен за водни организми с дълготраен ефект. Потребители: Професионална селскостопанска употреба. Водни организми: Предпазна лента от 5 m ще бъде оставена необработена до повърхностните водни обекти.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ДЖАНЕРО 480 СЛ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Многогодишни широколистни плевели

  Доза

  15-25 мл/дка

  Карантинен срок

  не се изисква

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 21-30 (начало на братене-начало на удължаване на стъблото) През пролетта

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Многогодишни широколистни плевели

  Доза

  15-25 мл/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 21-30 (начало на братене-начало на удължаване на стъблото) През пролетта

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Многогодишни широколистни плевели

  Доза

  15-25 мл/дка

  Карантинен срок

  не се изисква

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 21-30 (начало на братене-начало на удължаване на стъблото) През пролетта

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Многогодишни широколистни плевели

  Доза

  15-25 мл/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 21-30 (начало на братене-начало на удължаване на стъблото) През пролетта

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Многогодишни широколистни плевели

  Доза

  30-40 мл/дка

  Карантинен срок

  не се изисква

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза ВВСН 12-16 (Разтваряне на втори листразтваряне на шести лист)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Многогодишни широколистни плевели

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Внася се след прибиране на реколтата, между културите От юни до октомври

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Многогодишни широколистни плевели

  Доза

  15-25 мл/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 21-30 (начало на братене-начало на удължаване на стъблото) През пролетта

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Многогодишни широколистни плевели

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  не се налга

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза След прибиране на реколтата, между културите От юни до октомври

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Многогодишни широколистни плевели

  Доза

  40-60 мл/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Царевица (за зърно и силаж)

  Внася се във фаза ВВСН 12-18 (Разтваряне на втори листразтваряне на осми лист) На пролет след поникване (май-юни)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Полска поветица (Convolvulus arvensis)

  Многогодишни широколистни плевели

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  не се изисква

  Допълнителна информация

  Царевица (за зърно и силаж)

  Внася се във фаза На пролет след поникване ВВСН 12-16 (Разтваряне на втори лист-разтваряне на шести лист)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка