Препарати

ДЖАНЕРО 480 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

23.08.2023

 • Missing thumbnail

  • Регистрации на ДЖАНЕРО 480 СЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Многогодишни широколистни плевели

   Доза

   15-25 мл/дка

   Карантинен срок

   не се изисква

   Допълнителна информация

   Зимна и пролетна пшеница, зимен и
   пролетен ечемик, тритикале, ръж, овес
   Срещу едногодишни и многогодишни
   широколистни плевели – внася се във фаза
   ВВСН 21-30 (начало на братене-начало на
   удължаване на стъблото) През пролетта
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Многогодишни широколистни плевели

   Доза

   15-25 мл/дка

   Карантинен срок

   не се налага

   Допълнителна информация

   Зимна и пролетна пшеница, зимен и
   пролетен ечемик, тритикале, ръж, овес
   Срещу едногодишни и многогодишни
   широколистни плевели – внася се във фаза
   ВВСН 21-30 (начало на братене-начало на
   удължаване на стъблото) През пролетта
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Многогодишни широколистни плевели

   Доза

   15-25 мл/дка

   Карантинен срок

   не се изисква

   Допълнителна информация

   Зимна и пролетна пшеница, зимен и
   пролетен ечемик, тритикале, ръж, овес
   Срещу едногодишни и многогодишни
   широколистни плевели – внася се във фаза
   ВВСН 21-30 (начало на братене-начало на
   удължаване на стъблото) През пролетта
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Многогодишни широколистни плевели

   Доза

   15-25 мл/дка

   Карантинен срок

   не се налага

   Допълнителна информация

   Зимна и пролетна пшеница, зимен и
   пролетен ечемик, тритикале, ръж, овес
   Срещу едногодишни и многогодишни
   широколистни плевели – внася се във фаза
   ВВСН 21-30 (начало на братене-начало на
   удължаване на стъблото) През пролетта
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Многогодишни широколистни плевели

   Доза

   30-40 мл/дка

   Карантинен срок

   не се изисква

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Сорго
   Срещу едногодишни и многогодишни
   широколистни плевели – внася се във фаза
   ВВСН 12-16 (Разтваряне на втори листразтваряне на шести лист)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Многогодишни широколистни плевели

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   не се налага

   Допълнителна информация

   Стърнища

   Срещу едногодишни и многогодишни
   широколистни плевели – внася се след
   прибиране на реколтата, между културите
   От юни до октомври
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Многогодишни широколистни плевели

   Доза

   15-25 мл/дка

   Карантинен срок

   не се налага

   Допълнителна информация

   Зимна и пролетна пшеница, зимен и
   пролетен ечемик, тритикале, ръж, овес
   Срещу едногодишни и многогодишни
   широколистни плевели – внася се във фаза
   ВВСН 21-30 (начало на братене-начало на
   удължаване на стъблото) През пролетта
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Многогодишни широколистни плевели

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   не се налга

   Допълнителна информация

   Угар
   Срещу едногодишни и многогодишни
   широколистни плевели – внася се във фаза
   След прибиране на реколтата, между
   културите От юни до октомври
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Многогодишни широколистни плевели

   Доза

   40-60 мл/дка

   Карантинен срок

   не се налага

   Допълнителна информация

   Царевица (за зърно и силаж)
   Срещу едногодишни и многогодишни
   широколистни плевели – внася се във фаза
   ВВСН 12-18 (Разтваряне на втори листразтваряне на осми лист) На пролет след
   поникване (май-юни)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Полска поветица (Convolvulus arvensis)

   Многогодишни широколистни плевели

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   не се изисква

   Допълнителна информация

   Царевица (за зърно и силаж)
   Срещу Полска поветица (Convolvulus
   arvensis), Многогодишни широколистни
   плевели – внася се във фаза На пролет след
   поникване ВВСН 12-16 (Разтваряне на
   втори лист-разтваряне на шести лист)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка