Препарати

ДЕЦИС 100 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8 - Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ДЕЦИС 100 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Щитовки

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Тютюнев червей

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Ябълков плодов червей

   Доза

   10.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Бадемов семеяд

   Кестенов молец

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бели пеперуди

   Гамозначна нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Зелева листна въшка

   Зелева нощенка

   Зелена прасковена листна въшка

   Памукова нощенка

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Зелев молец

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Плодова корогризачка

   Прасковен клонков молец

   Розена листозавивачка

   Доза

   8.75 - 12.25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Черешова муха

   Доза

   10 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Средиземноморска плодова муха

   Доза

   12.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Прашеста сливова листна въшка

   Сливов плодов червей

   Черна черешова листна въшка

   Доза

   7.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Грудков хоботник

   Зелена грахова листна въшка

   Доза

   6.25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Подгризваща нощенка

   Тъмна грахова листозавивачка

   Черна бобова листна въшка

   Доза

   7.25 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Тютюнев трипс

   Доза

   6.25 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Листозавивачки

   Доза

   4.375 - 8.75 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   12.3 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Нощенки

   Памукова нощенка

   Доза

   7.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Голяма сливова листна въшка

   Зелена прасковена листна въшка

   Колорадски бръмбар

   Малка полска нощенка

   Памукова листна въшка

   Памукова нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Южна зелена миризливка

   Доза

   4.5 - 7.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Подгризваща нощенка

   Голяма сливова листна въшка

   Зелена прасковена листна въшка

   Колорадски бръмбар

   Нощенки

   Памукова листна въшка

   Памукова нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Южна зелена миризливка

   Доза

   4.5 - 10.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Зелена ябълкова листна въшка

   Ябълкова листна бълха

   Ябълково-живовлекова листна въшка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Плодова корогризачка

   Розена листозавивачка

   Доза

   8.5 - 12.25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Обикновена крушова листна бълха

   Доза

   12.25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Овесена листна въшка

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Галици

   Листоминиращи мухи

   Доза

   6.3 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житна листозавивачка

   Листни въшки

   Обикновен житен бегач

   Доза

   7.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Цвеклова муха

   Черна бобова листна въшка

   Западна цвеклова бълха

   Малка полска нощенка

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бели пеперуди

   Гамозначна нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Зелева листна въшка

   Зелева нощенка

   Зелена прасковена листна въшка

   Памукова нощенка

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Зелев молец

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Плодова корогризачка

   Прасковен клонков молец

   Розена листозавивачка

   Доза

   8.75 - 12.25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Черешова муха

   Доза

   10 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Средиземноморска плодова муха

   Доза

   12.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Прашеста сливова листна въшка

   Сливов плодов червей

   Черна черешова листна въшка

   Доза

   7.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Египетска памукова нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бели пеперуди

   Гамозначна нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Зелева листна въшка

   Зелева нощенка

   Зелена прасковена листна въшка

   Памукова нощенка

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Зелев молец

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Ябълков плодов червей

   Доза

   10.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Бадемов семеяд

   Кестенов молец

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Нощенки

   Памукова нощенка

   Доза

   7.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Зелена ябълкова листна въшка

   Ябълкова листна бълха

   Ябълково-живовлекова листна въшка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Плодова корогризачка

   Розена листозавивачка

   Доза

   8.5 - 12.25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Обикновена крушова листна бълха

   Доза

   12.25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Цвеклова муха

   Черна бобова листна въшка

   Западна цвеклова бълха

   Малка полска нощенка

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Ябълков плодов червей

   Доза

   10.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Бадемов семеяд

   Кестенов молец

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Памукова нощенка

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Лозова цикада

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Шарен гроздов молец

   Еднопоясен гроздов молец

   Доза

   12.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Подгризваща нощенка

   Тютюнев трипс

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Грахова листна въшка

   Детелинов хоботник

   Люцернов листов хоботник

   Доза

   6.25 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева нощенка

   Листни въшки

   Малка полска нощенка

   Сребристо точкова нощенка

   Доза

   8.75 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Магданоз, целина, рукола, цикория

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Малка полска нощенка

   Памукова нощенка

   Сребристо точкова нощенка

   Доза

   6.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Зелена ябълкова листна въшка

   Ябълкова листна бълха

   Ябълково-живовлекова листна въшка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Плодова корогризачка

   Розена листозавивачка

   Доза

   8.5 - 12.25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Обикновена крушова листна бълха

   Доза

   12.25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Памукова нощенка

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Овесена листна въшка

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Галици

   Листоминиращи мухи

   Доза

   6.3 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житна листозавивачка

   Листни въшки

   Обикновен житен бегач

   Доза

   7.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Ябълков плодов червей

   Доза

   10.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Бадемов семеяд

   Кестенов молец

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова нощенка

   Розов червей

   Доза

   12.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Тютюнева белокрилка

   Цикади

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Нощенки

   Памукова листна въшка

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Голяма сливова листна въшка

   Зелена прасковена листна въшка

   Колорадски бръмбар

   Малка полска нощенка

   Памукова листна въшка

   Памукова нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Южна зелена миризливка

   Доза

   4.5 - 7.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Подгризваща нощенка

   Голяма сливова листна въшка

   Зелена прасковена листна въшка

   Колорадски бръмбар

   Нощенки

   Памукова листна въшка

   Памукова нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Южна зелена миризливка

   Доза

   4.5 - 10.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Голяма сливова листна въшка

   Зелена прасковена листна въшка

   Колорадски бръмбар

   Малка полска нощенка

   Памукова листна въшка

   Памукова нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Южна зелена миризливка

   Доза

   4.5 - 7.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   10.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Голяма сливова листна въшка

   Зелена прасковена листна въшка

   Колорадски бръмбар

   Малка полска нощенка

   Памукова листна въшка

   Памукова нощенка

   Доза

   7.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Южна зелена миризливка

   Доза

   4.5 - 10.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Подгризваща нощенка

   Тютюнев трипс

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Плодова корогризачка

   Прасковен клонков молец

   Розена листозавивачка

   Доза

   8.75 - 12.25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Черешова муха

   Доза

   10 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Средиземноморска плодова муха

   Доза

   12.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Прашеста сливова листна въшка

   Сливов плодов червей

   Черна черешова листна въшка

   Доза

   7.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Овесена листна въшка

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Галици

   Листоминиращи мухи

   Доза

   6.3 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житна листозавивачка

   Листни въшки

   Обикновен житен бегач

   Доза

   7.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Нощенки

   Памукова нощенка

   Доза

   7.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Рапичен хоботник

   Светлокрака зелева бълха

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   45 дни

   Вреда

   Зелев молец

   Доза

   6.3 мл/дка

   Карантинен срок

   45 дни

   Вреда

   Рапичен стъблен скритохоботник

   Рапичен цветояд

   Рапична листна оса

   Рапична стъблена бълха

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   45 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   6.3 мл/дка

   Карантинен срок

   45 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Овесена листна въшка

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Галици

   Листоминиращи мухи

   Доза

   6.3 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житна листозавивачка

   Листни въшки

   Обикновен житен бегач

   Доза

   7.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Плодова корогризачка

   Прасковен клонков молец

   Розена листозавивачка

   Доза

   8.75 - 12.25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Черешова муха

   Доза

   10 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Средиземноморска плодова муха

   Доза

   12.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Прашеста сливова листна въшка

   Сливов плодов червей

   Черна черешова листна въшка

   Доза

   7.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева нощенка

   Листни въшки

   Малка полска нощенка

   Сребристо точкова нощенка

   Доза

   8.75 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Нощенки

   Памукова нощенка

   Доза

   7.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Галици

   Листоминиращи мухи

   Доза

   6.3 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Житна листозавивачка

   Листни въшки

   Обикновен житен бегач

   Доза

   7.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Подгризваща нощенка

   Тютюнев трипс

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Памукова нощенка

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Ябълков плодов червей

   Доза

   10.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Бадемов семеяд

   Кестенов молец

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Малка полска нощенка

   Овесена листна въшка

   Памукова нощенка

   Подгризваща нощенка

   Царевичен стъблопробивач

   Листни въшки

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Западен коренов царевичен червей

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Светлокрака зелева бълха

   Доза

   5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Гамозначна нощенка

   Доза

   7.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Огневки

   Средиземноморски царевичен стъблопробивач

   Цикади

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Цвеклова муха

   Черна бобова листна въшка

   Западна цвеклова бълха

   Малка полска нощенка

   Подгризваща нощенка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Плодова корогризачка

   Прасковен клонков молец

   Розена листозавивачка

   Доза

   8.75 - 12.25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Черешова муха

   Доза

   10 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Средиземноморска плодова муха

   Доза

   12.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Прашеста сливова листна въшка

   Сливов плодов червей

   Черна черешова листна въшка

   Доза

   7.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Подгризваща нощенка

   Тютюнев трипс

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Зелена ябълкова листна въшка

   Ябълкова листна бълха

   Ябълково-живовлекова листна въшка

   Доза

   7.5 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Плодова корогризачка

   Розена листозавивачка

   Доза

   8.5 - 12.25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Обикновена крушова листна бълха

   Доза

   12.25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   6.25 - 12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация