Препарати

ДЕЦИС 100 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8 - Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

22.05.2024

 • Missing thumbnail

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  ДЕЦИС 100 ЕК е пиретроиден инсектицид, с контактно и стомашно действие. Притежава много бърз инициален (нокдаун) ефект срещу голям брой смучещи и гризещи неприятели по оранжерийни, зърнени (зърнено-житни, зърнено-бобови), технически, фуражни, зеленчукови, картофи, овощни видове (семкови, костилкови, черупкови) и лозя.

  УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА:

  ДЕЦИС 100 ЕК е контактен инсектицид и хомогенното покритие на третираните части е от решаващо значение за действието на продукта.

  ДЕЦИС 100 ЕК е инсектицид от групата на пиретроидите и се разгражда бързо от ултравиолетова светлина и високи температури. Ето защо се препоръчва третирането да се извършва при температури до 25°С. При температури над 25°С се препоръчва да се третира сутрин или вечер с цел да се избегне прякото слънчево греене.

  Неприятелите трябва да са активни, ето защо оптималната температура за третиране е между 20 и 25°С.

  ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

  Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

  СМЕСИМОСТ:

  При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на ДЕЦИС 100 ЕК с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ДЕЦИС 100 ЕК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Щитовки

  Доза

  12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Листни въшки

  Тютюнев червей

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Ябълков плодов червей

  Доза

  10.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Бадемов семеяд

  Кестенов молец

  Доза

  12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни

  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бели пеперуди

  Гамозначна нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Зелева листна въшка

  Зелева нощенка

  Зелена прасковена листна въшка

  Памукова нощенка

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Зелев молец

  Доза

  12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Плодова корогризачка

  Прасковен клонков молец

  Розена листозавивачка

  Доза

  8.75 - 12.25 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Черешова муха

  Доза

  10 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Средиземноморска плодова муха

  Доза

  12.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Зелена прасковена листна въшка

  Прашеста сливова листна въшка

  Сливов плодов червей

  Черна черешова листна въшка

  Доза

  7.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Грудков хоботник

  Зелена грахова листна въшка

  Доза

  6.25 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Подгризваща нощенка

  Тъмна грахова листозавивачка

  Черна бобова листна въшка

  Доза

  7.25 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Нощенки

  Памукова нощенка

  Доза

  7.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Голяма сливова листна въшка

  Зелена прасковена листна въшка

  Колорадски бръмбар

  Малка полска нощенка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Южна зелена миризливка

  Доза

  4.5 - 7.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Подгризваща нощенка

  Голяма сливова листна въшка

  Зелена прасковена листна въшка

  Колорадски бръмбар

  Нощенки

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Южна зелена миризливка

  Доза

  4.5 - 10.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Полско производство

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дк

  Оранжерийно производство

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ябълков плодов червей

  Зелена ябълкова листна въшка

  Ябълкова листна бълха

  Ябълково-живовлекова листна въшка

  Живовлекова листна въшка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Плодова корогризачка

  Розена листозавивачка

  Доза

  8.5 - 12.25 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Обикновена крушова листна бълха

  Доза

  12.25 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Овесена листна въшка

  Подгризваща нощенка

  Брястова листна въшка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Галици

  Листоминиращи мухи

  Цикади

  Доза

  6.3 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Житна листозавивачка

  Обикновен житен бегач

  Голяма жълто-зелена въшка

  Доза

  7.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

  Срещу Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides)

  Внася се при поява
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14-21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка

  Минимални употреби

  Листоминиращи мухи (сем. Agromyzidae), Галици (Сем. Cecidomyiidae) Цикади (сем. Cicadellidae Голяма жълто-зелена въшка (Metopolophium dirhodum) Житна листозавивачка(Cnephasia pascuana)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14-21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелена прасковена листна въшка

  Цвеклова муха

  Черна бобова листна въшка

  Западна цвеклова бълха

  Малка полска нощенка

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Цвеклови щитовки

  Доза

  12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 д/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бели пеперуди

  Гамозначна нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Зелева листна въшка

  Зелева нощенка

  Зелена прасковена листна въшка

  Памукова нощенка

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Зелев молец

  Доза

  12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Плодова корогризачка

  Прасковен клонков молец

  Розена листозавивачка

  Доза

  8.75 - 12.25 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Черешова муха

  Доза

  10 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Средиземноморска плодова муха

  Доза

  12.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Зелена прасковена листна въшка

  Прашеста сливова листна въшка

  Сливов плодов червей

  Черна черешова листна въшка

  Доза

  7.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Колорадски бръмбар

  Доза

  12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Египетска памукова нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бели пеперуди

  Гамозначна нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Зелева листна въшка

  Зелева нощенка

  Зелена прасковена листна въшка

  Памукова нощенка

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Зелев молец

  Доза

  12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Нощенки

  Листни въшки

  Доза

  7.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ябълков плодов червей

  Зелена ябълкова листна въшка

  Ябълкова листна бълха

  Ябълково-живовлекова листна въшка

  Живовлекова листна въшка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Плодова корогризачка

  Розена листозавивачка

  Доза

  8.5 - 12.25 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Обикновена крушова листна бълха

  Доза

  12.25 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелена прасковена листна въшка

  Памукова нощенка

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Лозова цикада

  Доза

  12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Шарен гроздов молец

  Еднопоясен гроздов молец

  Доза

  12.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Подгризваща нощенка

  Тютюнев трипс

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Интеравл между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Листни въшки

  Малка полска нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Доза

  8.75 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Малка полска нощенка

  Памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Листна въшка по марулата и салатата

  Доза

  6.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ябълков плодов червей

  Зелена ябълкова листна въшка

  Ябълкова листна бълха

  Ябълково-живовлекова листна въшка

  Живовлекова листна въшка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Плодова корогризачка

  Розена листозавивачка

  Доза

  8.5 - 12.25 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Обикновена крушова листна бълха

  Доза

  12.25 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелена прасковена листна въшка

  Памукова нощенка

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Плодова корогризачка

  Розена листозавивачка

  Прасковен клонков молец

  Доза

  8.75 - 12.25 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Черешова муха

  Доза

  10 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Средиземноморска плодова муха

  Доза

  12.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Зелена прасковена листна въшка

  Прашеста сливова листна въшка

  Сливов плодов червей

  Черна черешова листна въшка

  Доза

  7.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Овесена листна въшка

  Подгризваща нощенка

  Брястова листна въшка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Галици

  Листоминиращи мухи

  Цикади

  Доза

  6.3 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Житна листозавивачка

  Обикновен житен бегач

  Голяма жълто-зелена въшка

  Доза

  7.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

  Срещу Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides)

  Внася се при поява
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14-21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка

  Минимални употреби

  Листоминиращи мухи (сем. Agromyzidae), Галици (Сем. Cecidomyiidae) Цикади (сем. Cicadellidae Голяма жълто-зелена въшка (Metopolophium dirhodum) Житна листозавивачка(Cnephasia pascuana)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14-21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Ябълков плодов червей

  Доза

  10.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Бадемов семеяд

  Кестенов молец

  Доза

  12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни

  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Розов памуков червей

  Доза

  12.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Тютюнева белокрилка

  Цикади

  Доза

  12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Нощенки

  Памукова листна въшка

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Голяма сливова листна въшка

  Зелена прасковена листна въшка

  Колорадски бръмбар

  Малка полска нощенка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Южна зелена миризливка

  Доза

  4.5 - 7.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Подгризваща нощенка

  Голяма сливова листна въшка

  Зелена прасковена листна въшка

  Колорадски бръмбар

  Нощенки

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Южна зелена миризливка

  Доза

  4.5 - 10.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Полско производство

  Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Малка полска нощенка (Spodoptera spp.), Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Памукова листна въшка Aphis gossypii), Голяма сливова листна въшка (Anuraphis cardui, Hyperomyzs lactucae)

  Южна зелена миризливка (Nezara viridula);
  Подгризваща нощенка (Agrotis spp.)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

  Оранжерийно производство

  Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), нощенки (Spodoptera spp.), Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Памукова листна въшка Aphis gossypii), Голяма сливова листна въшка (Anuraphis cardui, Hyperomyzs lactucae);

  Южна зелена миризливка (Nezara viridula)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Голяма сливова листна въшка

  Зелена прасковена листна въшка

  Колорадски бръмбар

  Малка полска нощенка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Южна зелена миризливка

  Доза

  4.5 - 7.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Оранжерийна белокрилка

  Доза

  10.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Голяма сливова листна въшка

  Зелена прасковена листна въшка

  Колорадски бръмбар

  Малка полска нощенка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Доза

  7.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Южна зелена миризливка

  Доза

  4.5 - 10.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Полско производство

  Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Малка полска нощенка (Spodoptera spp.), Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Памукова листна въшка Aphis gossypii), Голяма сливова листна въшка (Anuraphis cardui, Hyperomyzs lactucae)

  Южна зелена миризливка (Nezara viridula);
  Подгризваща нощенка (Agrotis spp.)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

  Оранжерийно производство

  Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), малка полска нощенка (Spodoptera spp.), Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Памукова листна въшка Aphis gossypii), Голяма сливова листна въшка (Anuraphis cardui, Hyperomyzs lactucae);

  Южна зелена миризливка (Nezara viridula);
  Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

  Брой мин/макс приложения – 3 дни

  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Доза

  10.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Плодова корогризачка

  Прасковен клонков молец

  Розена листозавивачка

  Доза

  8.75 - 12.25 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Черешова муха

  Доза

  10 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Средиземноморска плодова муха

  Доза

  12.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Зелена прасковена листна въшка

  Прашеста сливова листна въшка

  Сливов плодов червей

  Черна черешова листна въшка

  Доза

  7.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Подгризваща нощенка

  Брястова листна въшка

  Овесена листна въшка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Галици

  Листоминиращи мухи

  Цикади

  Доза

  6.3 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Житна листозавивачка

  Обикновен житен бегач

  Голяма жълто-зелена въшка

  Доза

  7.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

  Срещу Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides)

  Внася се при поява
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14-21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка

  Минимални употреби

  Листоминиращи мухи (сем. Agromyzidae), Галици (Сем. Cecidomyiidae) Цикади (сем. Cicadellidae Голяма жълто-зелена въшка (Metopolophium dirhodum) Житна листозавивачка(Cnephasia pascuana)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14-21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Нощенки

  Памукова нощенка

  Доза

  7.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Рапичен стъблен скритохоботник

  Рапична стъблена бълха

  Рапична листна оса

  Рапичен цветояд

  Доза

  5 мл/дка

  Карантинен срок

  45 дни

  Вреда

  Листни въшки

  Доза

  6.3 мл/дка

  Карантинен срок

  45 дни

  Вреда

  Черен рапичен скритохоботник

  Светлокрака зелева бълха

  Доза

  5 мл/дка

  Карантинен срок

  45 дни

  Вреда

  Зелев молец

  Доза

  6.3 мл/дка

  Карантинен срок

  45 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 14-21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-15 л/дка

  Минимална уптореба

  Черен рапичен стъблен хоботник (Ceutorhynchus picitarsis), Светлокрака зелена бълха (Phyllotreta nemorum), Зелев молец (Plutella xylostella)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 14-21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-15 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Зелева нощенка

  Малка полска нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Доза

  8.75 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Овесена листна въшка

  Подгризваща нощенка

  Брястова листна въшка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Галици

  Листоминиращи мухи

  Цикади

  Доза

  6.3 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Житна листозавивачка

  Обикновен житен бегач

  Голяма жълто-зелена въшка

  Доза

  7.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

  Срещу Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides)

  Внася се при поява
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14-21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка

  Минимални употреби

  Листоминиращи мухи (сем. Agromyzidae), Галици (Сем. Cecidomyiidae) Цикади (сем. Cicadellidae Голяма жълто-зелена въшка (Metopolophium dirhodum) Житна листозавивачка(Cnephasia pascuana)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14-21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Черна бобова листна въшка

  Зелена прасковена листна въшка

  Цвеклова муха

  Западна цвеклова бълха

  Подгризваща нощенка

  Малка полска нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Цвеклови щитовки

  Доза

  12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 д/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Светлокрака зелева бълха

  Доза

  5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Доза

  7.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Средиземноморски царевичен стъблопробивач

  Цикади

  Огневки

  Доза

  12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Светлокрака зелева бълха (Phyllotreta nemorum)
  Гамозначна нощенка (Autographa gamma)
  Средиземноморски царевичен стъблопробивач (Sesamia nonagriodes), Цикади (сем. Cicadellidae), Огневки (сем. Pyralidae)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Плодова корогризачка

  Прасковен клонков молец

  Розена листозавивачка

  Доза

  8.75 - 12.25 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Черешова муха

  Доза

  10 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Средиземноморска плодова муха

  Доза

  12.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Зелена прасковена листна въшка

  Прашеста сливова листна въшка

  Сливов плодов червей

  Черна черешова листна въшка

  Доза

  7.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Листни въшки

  Малка полска нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Доза

  8.75 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брястова листна въшка

  Овесена листна въшка

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Галици

  Листоминиращи мухи

  Цикади

  Доза

  6.3 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Житна листозавивачка

  Обикновен житен бегач

  Голяма жълто-зелена въшка

  Доза

  7.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

  Срещу Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides)

  Внася се при поява
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14-21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка

  Минимални употреби

  Листоминиращи мухи (сем. Agromyzidae), Галици (Сем. Cecidomyiidae) Цикади (сем. Cicadellidae Голяма жълто-зелена въшка (Metopolophium dirhodum) Житна листозавивачка(Cnephasia pascuana)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14-21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Подгризваща нощенка

  Тютюнев трипс

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелена прасковена листна въшка

  Памукова нощенка

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Малка полска нощенка

  Овесена листна въшка

  Памукова нощенка

  Подгризваща нощенка

  Царевичен стъблопробивач

  Брястова листна въшка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Западен коренов царевичен червей

  Доза

  12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Малка полска нощенка

  Зелева нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Доза

  8.75 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Малка полска нощенка

  Зелева нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Доза

  8.75 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Подгризваща нощенка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Плодова корогризачка

  Прасковен клонков молец

  Розена листозавивачка

  Доза

  8.75 - 12.25 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Черешова муха

  Доза

  10 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Средиземноморска плодова муха

  Доза

  12.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Зелена прасковена листна въшка

  Прашеста сливова листна въшка

  Сливов плодов червей

  Черна черешова листна въшка

  Доза

  7.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Подгризваща нощенка

  Тютюнев трипс

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интеравл между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ябълков плодов червей

  Зелена ябълкова листна въшка

  Ябълкова листна бълха

  Ябълково-живовлекова листна въшка

  Живовлекова листна въшка

  Доза

  7.5 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Плодова корогризачка

  Розена листозавивачка

  Доза

  8.5 - 12.25 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Обикновена крушова листна бълха

  Доза

  12.25 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Доза

  6.25 - 12.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-140 л/дка