Препарати

ДЕЦИС ТРАП

Активни вещества

Допълнителна информация.
 • Делтаметрин

  0,015г – делтаметрин / капан (диспенсър) +атрактант

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • 0,015г - делтаметрин / капан (диспенсър) +атрактант

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

12.04.2024

 • Missing thumbnail

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  ДЕЦИС ТРАП представлява капан с привличащ и унищожаващ механизъм на действие за извеждане на борба срещу плодови мухи по костилкови и семкови овошни видове както и по лозя

  Поставянето на капани/уловки ДЕЦИС ТРАП имат за цел да привлекат и унищожат възможно най-голям брой възрастни индивиди, като по този начин контролира броя на ларвите под прага на икономическа вредност. Ларвите на черешовата муха нанасят повреди, като нападат оформените и зазряващите плодове.

  НАЧИН НА УПОТРЕБА:

  • Отворете капана с въртеливо джижение
  • Вземете пакетчето с атрактант, който се намира в него и го изсипете в жълтата част на капана, след което го затворете
  • Капаните се поставят да висят свободно от южната страна по високите части  (1,80-2,00 м) в короната на черешовите дървета.
  • Разпределете капаните равномерно в участъка, в който ще водите борбата срещу черешовата муха. При големи участъци се препоръчва да се увеличи гъстотата на капаните в периферията.
  • Поставяйте капаните в началото на рисковия период (начало на летеж на черешовата муха – около и след средата на месец април).
  •  Продължителността на действие e 150 дни.
  • Приложение – 5 – 8 капана/ дка

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ДЕЦИС ТРАП за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Средиземноморска плодова муха

  Плодови мухи

  Доза

  5 - 8 капана/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Средиземноморска плодова муха

  Плодови мухи

  Доза

  5 - 8 капана/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Средиземноморска плодова муха

  Плодови мухи

  Доза

  5 - 8 капана/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Плодови мухи

  Средиземноморска плодова муха

  Доза

  5 - 8 капана/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Средиземноморска плодова муха

  Плодови мухи

  Доза

  5 - 8 капана/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Средиземноморска плодова муха

  Плодови мухи

  Доза

  5 - 8 капана/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Средиземноморска плодова муха

  Плодови мухи

  Доза

  5 - 8 капана/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Средиземноморска плодова муха

  Плодови мухи

  Доза

  5 - 8 капана/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Средиземноморска плодова муха

  Плодови мухи

  Доза

  5 - 8 капана/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация