Препарати

ДЕФЛЕКСО МИКС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

03.06.2024

 • Missing thumbnail

  Описание на препарата:

  Дефлексо Микс е системен селективен хербицид, съдържащ S-метолахлор (312,5 г/л) и тербутилазин (187,5 г/л), принадлежащи към химичните семейства хлорацетанилид и 1,3,5-триазин съответно.

  Както, сигурни сме, знаете, комбинацията от S-метолахлор (312,5 г/л) и тербутилазин (187,5 г/л) не е нова на пазара ни. Факторите, които я правят предпочитаното средство за борба с едногодишни житни и широколистни плевели са именно нейните ефективност и надеждност.

  Механизъм на действие на Дефлексо Микс:

  S-метолахлор инхибира клетъчното делене и растежа на стъблата и корените, а тербутилазин – системен триазин с хербицидна активност, радикално абсорбиращ и много слабо листен. Транслоцира се през ксилемата към точки на действие и пречи на хлорофилната функция. Поради начина си на действие, като инхибитор на фотосинтезата, активното вещество тербутилазин нарушава усвояването на СО2. В допълнение на това, свръх активираният хлорофил може да реагира с кислорода и да се формират радикали, които разрушават клетъчната мембрана. Засегнатите плевели погиват напълно. Първите симптоми са хлороза, некроза и увяхване на листата.

  КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ:
  Едногодишни житни плевели: Кокоше просо (Echinochloa crus-galli); Кощрява зелена (Setaria viridis); Кощрява прешленеста (Setaria verticillata); Вид кощрява (Setaria pumila); Кръвно просо (Digitaria sanguinalis); Просо (Panicum sp.); Балур (от семе) (Sorghum halepense).

  Едногодишни широколистни плевели:

  Бяла куча лобода (Chenopodium album); Пълзящ щир (Amaranthus blitoides); Обикновен щир (Amaranthus retroflexus); Вид лобода (Chenopodium hybridum); Сладък бурен (Chenopodium polyspermum); Просфорник (Abutilon theophrasti); Лубеничник (Hibiscus trionum); Полски синап (Sinapis arvensis); Пелинолистна амброзия (Ambrosiaartemisifolia); Едногодишна живолина (Mercurialis annua); Градински кострец (Sonchus oleraceus); Лайка (Tripleurospermum maritimum); Едногодишен ранилист (Stachys annua); Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris); Пача трева (Polygonum aviculare); Прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria); Татул (Datura stramonium); Полска теменуга (Viola arvensis); Тученица, тлъстига (Portulaca oleraceae); Черно куче грозде (Solanum nigrum).

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   

 • Регистрации на ДЕФЛЕКСО МИКС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  350 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза преди поникване на културата Или рано след поникване до разтваряне на 4-лист на културата (до ВВСН 14)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 30 л/дка