Препарати

ДЕСПИНА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ДЕСПИНА за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 19 (разтваряне на 9 или повече листа на главното стъбло) до 7 дни преди прибиране на реколтата

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 8-10
    Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
    Да не се надвишават 6 приложения на сезон от всички комбинирани продукти със съдържание на симоксанил

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 12-69 (вторите листа са отворени до край на цъфтеж) 

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 10-12
    Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка