Препарати

ДЕНА ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.09.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ДЕНА ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Растителноядни оси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Белокрилки

    Дървеници

    Царевичен стъблопробивач

    Листояди

    Молци

    Мухи

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Трипси

    Нощенки

    Зелева нощенка

    Листни бълхи

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Растителноядни оси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Белокрилки

    Дървеници

    Царевичен стъблопробивач

    Листояди

    Молци

    Мухи

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Зелева нощенка

    Нощенки

    Листни бълхи

    Трипси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Растителноядни оси

    Нощенки

    Зелева нощенка

    Листни бълхи

    Трипси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Белокрилки

    Дървеници

    Царевичен стъблопробивач

    Листояди

    Молци

    Мухи

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Белокрилки

    Щитоносни въшки

    Доза

    40 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    40 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Цитрусова муха

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни бълхи

    Трипси

    Листни въшки

    Зелева нощенка

    Колорадски бръмбар

    Растителноядни оси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Белокрилки

    Дървеници

    Царевичен стъблопробивач

    Листояди

    Молци

    Мухи

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни бълхи

    Доза

    75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    50 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Сливов плодов червей

    Източен плодов червей

    Прасковен клонков молец

    Доза

    50 - 70 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листозавивачки

    Цветопробивач

    Майски бръмбар

    Плодови оси

    Трипси

    Галици

    Средиземноморска плодова муха

    Петнистокрила дрозофила

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни бълхи

    Нощенки

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Цвеклов хоботник

    Хоботник

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Растителноядни оси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Белокрилки

    Дървеници

    Царевичен стъблопробивач

    Листояди

    Молци

    Мухи

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Трипси

    Нощенки

    Зелева нощенка

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Растителноядни оси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Дървеници

    Царевичен стъблопробивач

    Листояди

    Молци

    Мухи

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни бълхи

    Нощенки

    Трипси

    Зелева нощенка

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Трипси

    Галици

    Плодови мухи

    Петнистокрила дрозофила

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни бълхи

    Доза

    75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    50 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Източен плодов червей

    Доза

    50 - 70 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Цветопробивач

    Майски бръмбар

    Плодови оси

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни бълхи

    Нощенки

    Зелева нощенка

    Колорадски бръмбар

    Трипси

    Растителноядни оси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Белокрилки

    Дървеници

    Царевичен стъблопробивач

    Листояди

    Молци

    Мухи

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Растителноядни оси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Белокрилки

    Дървеници

    Царевичен стъблопробивач

    Листояди

    Молци

    Мухи

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Трипси

    Нощенки

    Зелева нощенка

    Листни бълхи

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Трипси

    Галици

    Плодови мухи

    Петнистокрила дрозофила

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни бълхи

    Доза

    75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    50 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Източен плодов червей

    Доза

    50 - 70 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листозавивачки

    Цветопробивач

    Майски бръмбар

    Плодови оси

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Белокрилки

    Щитоносни въшки

    Доза

    40 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    40 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Цитрусова муха

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Петнистокрила дрозофила

    Лозови молци

    Огневки

    Цикади

    Нощенки

    Листни въшки

    Цигарджия

    Доза

    40 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Растителноядни оси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Белокрилки

    Дървеници

    Царевичен стъблопробивач

    Листояди

    Молци

    Мухи

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Листни бълхи

    Нощенки

    Зелева нощенка

    Трипси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Белокрилки

    Щитоносни въшки

    Доза

    40 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    40 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Цитрусова муха

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни бълхи

    Нощенки

    Зелева нощенка

    Трипси

    Растителноядни оси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Белокрилки

    Дървеници

    Царевичен стъблопробивач

    Листояди

    Молци

    Мухи

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Растителноядни оси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Белокрилки

    Дървеници

    Царевичен стъблопробивач

    Листояди

    Молци

    Мухи

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни бълхи

    Нощенки

    Зелева нощенка

    Трипси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни бълхи

    Доза

    75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    50 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Сливов плодов червей

    Източен плодов червей

    Прасковен клонков молец

    Доза

    50 - 70 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листозавивачки

    Цветопробивач

    Майски бръмбар

    Плодови оси

    Трипси

    Галици

    Средиземноморска плодова муха

    Петнистокрила дрозофила

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Нощенки

    Стъблени пробивачи

    Молци

    Цикади

    Трипси

    Дървеници

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Трипси

    Колорадски бръмбар

    Нощенки

    Зелева нощенка

    Листни бълхи

    Растителноядни оси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Белокрилки

    Дървеници

    Царевичен стъблопробивач

    Листояди

    Молци

    Мухи

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Трипси

    Нощенки

    Зелева нощенка

    Листни бълхи

    Растителноядни оси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Белокрилки

    Дървеници

    Царевичен стъблопробивач

    Листояди

    Молци

    Мухи

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Белокрилки

    Щитоносни въшки

    Доза

    40 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    40 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Цитрусова муха

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Трипси

    Галици

    Плодови мухи

    Петнистокрила дрозофила

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни бълхи

    Доза

    75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    50 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Източен плодов червей

    Доза

    50 - 70 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Цветопробивач

    Майски бръмбар

    Плодови оси

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни въшки

    Нощенки

    Трипси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Вреда

    Дървеници

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни бълхи

    Рапичен цветояд

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Хоботник

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелева нощенка

    Листни бълхи

    Трипси

    Растителноядни оси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Доза

    50 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Вреда

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Доза

    40 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Цикория, ендиве, рукола, целина – нощенки, зелева нощенка, листни бълхи, трипси, Tenthredinoidea – растителноядни оси
    При целина – карантинен срок 7 дни

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Трипси

    Галици

    Плодови мухи

    Петнистокрила дрозофила

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни бълхи

    Доза

    75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    50 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Източен плодов червей

    Доза

    50 - 70 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Цветопробивач

    Майски бръмбар

    Плодови оси

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Нощенки

    Дървеници

    Листозавивачки

    Ванеса

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни бълхи

    Нощенки

    Зелева нощенка

    Трипси

    Растителноядни оси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Белокрилки

    Дървеници

    Листояди

    Молци

    Мухи

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Малка тополова стъкленка

    Тополов молец

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Нощенки

    Листни въшки

    Трипси

    Тютюнев трипс

    Листни бълхи

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Растителноядни оси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Белокрилки

    Дървеници

    Царевичен стъблопробивач

    Листояди

    Молци

    Мухи

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Трипси

    Нощенки

    Зелева нощенка

    Листни бълхи

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Нощенки

    Трипси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Вреда

    Царевичен стъблопробивач

    Западен коренов царевичен червей

    Листни въшки

    Дървеници

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Трипси

    Галици

    Плодови мухи

    Петнистокрила дрозофила

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни бълхи

    Доза

    75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    50 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Източен плодов червей

    Доза

    50 - 70 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Цветопробивач

    Майски бръмбар

    Плодови оси

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Трипси

    Галици

    Плодови мухи

    Петнистокрила дрозофила

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни бълхи

    Доза

    75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    50 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Източен плодов червей

    Доза

    50 - 70 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Листозавивачки

    Цветопробивач

    Майски бръмбар

    Плодови оси

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Трипси

    Нощенки

    Зелева нощенка

    Листни бълхи

    Растителноядни оси

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Петнистокрила дрозофила

    Листни въшки

    Белокрилки

    Дървеници

    Царевичен стъблопробивач

    Листояди

    Молци

    Мухи

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация