Препарати

ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН – ТАБЛЕТКИ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.09.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН – ТАБЛЕТКИ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оризова гъгрица

    Житна гъгрица

    Зърнов бръмбар

    Ръждивочервен брашнен бръмбар

    Суринамски брашнояд

    Доза

    8 таблетки/тон зърно

    Карантинен срок

    45 дни

    Вреда

    Доза

    10 таблетки/тон зърно

    Карантинен срок

    45 дни

    Вреда

    Доза

    2 таблетки/м³

    Карантинен срок

    45 дни

    Допълнителна информация

    За обеззаразяване на зърно в силозни клетки срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар;

    Експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20°С; 5 денонощия при t на зърното 15-20°С; 8 денонощия при t на зърното 10-15°С