Препарати

ДЕЛАН ПРО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • ФУНГИЦИД С КОМБИНИРАНО ДЕЙСТВИЕ

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

03.01.2024

 • Missing thumbnail

  ДЕЛАН ПРО е фунгицид с предпазно и лечебно действие за борба срещу обикновена мана, черно гниене и екскориоза в лозя.

  Предимства

  • Иновативната ПРОАКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ работи превантивно и стимулира устойчивостта на растенията срещу болести;
  • Защита на новия прираст;
  • Отлична ефикасност срещу обикновена мана в лозя и струпясване по ябълки;
  • Иновативната формулация суспензионен концентрат (СК) гарантира добро покритие иразпределение по време на третирането.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  Делан Про е органичен фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу гъбни болести. Инхибира покълнването на спорите, подтиска редица ензими и спира дишането на клетките на гъбните патогени. Проявява лечебно действие при употреба до 48 часа след заразата. Фосфоновата киселина, под формата на калиеви фосфонати е със системно фунгицидно действие и инхибира ключови ензими, с което предотвратява развитието на гъбните патогени.

  Съвместимост:

  • Делан Про може да се смесва с други фунгициди и инсектициди, като във всеки случай се прави предварителен тест за съвместимост.
  • Не смесвайте Делан Про с маслени формулации и не прилагайте продукта върху култури, третирани преди това с маслени формулации, тъй като биха възпрепятствали проникването на Делан Про в растението.
  • Продуктът не е съвместим с листни торове, съдържащи азот (натриев и амонячен).
  • Препоръчваме да се внимава при смесвания с продукти, съдържащи карбонат или бикарбонат, тъй като би могло да се образува въглероден диоксид и/или пяна.

  Приготвяне на работния разтвор:

  • преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
  • определя се разходът на работен разтвор; резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
  • изчисленото количество препарат се излива в резервоара и се разбърква; резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
  • започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на растенията;
  • по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
  • след прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно.

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ДЕЛАН ПРО за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Струпясване

  Доза

  250 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 53-77 разпукване на пъпките – плодовете са достигнали 70 % от размера.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фомопсис (сиви петна)

  Мана

  Черно гниене

  Доза

  300 мл/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Допълнителна информация

  Винени сортове. Внася се във фаза BBCH 05 -15 (развитие на пъпките „мъхеста фаза“: ясно се вижда кафяв мъх – развитие на листата, растежа продължава до пети лист).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Струпясване

  Доза

  250 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 53-77 разпукване на пъпките – плодовете са достигнали 70 % от размера.